ลูกค้า
บริษัท เอสทูโปร จำกัด


งานของเรา
ออกแบบลวดลายบนกล่องบรรจุภัณฑ์ SELENE


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การวาดภาพ Vector
  • การวิเคราะห์และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์