ลูกค้า
บริษัท เอสทูโปร จำกัด


งานของเรา
ออกแบบลวดลายบนกล่องบรรจุภัณฑ์ SELFIE


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การขึ้นโมเดลและการเรนเดอร์ภาพสามมิติ
  • การวาดภาพ Vector
  • การวิเคราะห์และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์