ลูกค้า

สินค้าไลฟ์สไตล์ แบรนด์ SuperTop


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า  SuperTop
รายละเอียด
Native American  หรือ อินเดียนแดง คือชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน ที่อาศัยในทวีปอเมริกา ก่อนที่ชาวยุโรปจะอพยพมาตั้งรกราก
ด้วยบุุคลิกที่มีเอกลักษณ์ แข็งแกร่ง น่าจดจำ จึงถูกเลือกมาเป็นเครื่องหมายการค้าสินค้า เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ Supertop
เราเลือกออกแบบภาพสัญลักษณ์ให้มีความสมมาตร ดุดันน่าเกรงขาม การใช้เส้นสายแบบ monoline และงานสีเดียวเพิ่มความชัดเจน
ในเรื่องรายละเอียดของลวดลายได้เป็นอย่างดี