ลูกค้า

ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร IP IDE CENTER กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์


งานของเรา
ออกแบบและดำเนินการโครงการ
จัดทำข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ที่เป็นที่น่าสนใจ