ลูกค้า
สำนักงานคณะกรรมการอาการและยา กระทรวงสาธารณสุข


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายรับรองเพื่อใช้รับรองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออก ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรอง


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
  • การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า