ลูกค้า
THAI ROBOTICS AND AUTOMATION CO.,LTD.


งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับบริษัทเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
  • การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า