ลูกค้า

บริษัท แสงสุรีย์โอสถ จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้าหมอนยางพาราแบรนด์ ThaiTex

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ หมอน จากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่ต้องการนำเสนอจุดเด่นของวัตุดิบที่ปลอดภัยในการใช้งาน
การสร้างตัวอักษร ให้มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น การสื่อสารหลักจึงเลือกใช้งานตัวอักษร
ที่มีเส้นโค้งมน และประดิษฐ์ภาพสัญลักษณ์จากภาพใบไม้ ที่จะช่วยสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์