Tacga character design 2016
เข้ารอบการประกวดออกแบบตัวการ์ตูน และเข้าร่วมการอบรมของ Thai Animation&Computergraphic Association

การพัฒนาไปใช้งาน
“Tones” เป็นตัวการ์ตูนแมวฮีโร่สายพันธ์ไทย ที่เข้าถึงผู้คนได้ง่าย สามารถปรับใช้งานเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ชนิดต่างๆได้
บุคคลิกที่โดดเด่น

  • เข้าถึงผู้บริโภคในประเทศได้ง่าย
  • เนื้อหาการ์ตูนอ้างอิงจากลักษณะความเป็นอยู่บริบทในสังคมไทย