ลูกค้า
บริษัท ยูไนเต็ดแฟคตอรี่ จำกัด


งานของเรา
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอะไหล์รถจักรยานยนต์”UNF”

ข้อมูลติดต่อ
www.unitedfactory.net


ลักษณะที่โดดเด่น

  • สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นสากลให้กับผลิตภัณฑ์
  • ออกแบบให้เหมาะสมกับเทคนิคการพิมพ์ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม