ลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอร์โม เมคาโทรนิค


งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับร้านกาแฟและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
  • การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า