ลูกค้า
แบรนด์ WINDSOR World Education Centerงานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า WINDSOR World Education Center


รายละอียด
ตามแนวคิดของบริษัท วินเซอร์ ที่ให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษา จึงใช้เข็มทิศ ลูกศร มาเป็นสัญลักษณ์และตัวแสดงออก ผสานกับอักษรที่มีลักษณะมั่นคงน่าเชื่อถือ ความหมายโดยรวมเป็นการนำทางไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องและแน่นอน
Contact : http://windsorthailand.com/