International Website

ออกแบบและจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ZEWIN

ลูกค้า
งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับงานจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Illustrator ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
crossmenuchevron-down