งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับงานจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
  • การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า