ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรม AIPM 2018

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรม
Advanced IP Management Programme (AIPM)

หลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นถึงการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ สู่เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นโดย IP Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของสำนักทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสิงคโปร์ (IPOS)

จัดขึ้นเมื่อวันนี้ 1-5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ IP Academy หน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของสำนักทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสิงคโปร์ (IPOS)

คณะผู้จัดงาน ขอกราบขอบพะคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งผู้เข้าอบรมจากประเทศไทยจำนวน 4 ท่าน ที่สนใจเลือกลงทะเบียนสมัครคอร์สนี้กับ IDG ครับ เราหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากคอร์สนี้ จะสามารถนำไปช่วยพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในหน่วยงานหรือองค์กรท่านต่อไปนะครับ แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับ สอบถามกำหนดการครั้งถัดไปได้ที่นี่ครับ https://idgthailand.com/idgacademy

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •