บริการรับจดเครื่องหมายการค้า
ปกป้องแบรนด์และธุรกิจ

asian businessman woman discussing new business project

IDG รับจดเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนโลโก้

IDG Thailand คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมทนายความมืออาชีพ ให้บริการดูแลแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องหมายการค้า การคิดชื่อแบรนด์ การออกแบบโลโก้ การสืบค้นและวิเคราะห์เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไปจนถึงการคัดค้านและเพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่สุจริต เพื่อปกป้องแบรนด์ของคุณอย่างเต็มที่ ไม่ให้ถูกละเมิดจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Trademark Registration
in Thailand

บริการรับจดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

Trademark Registration
in Foreign Countries

บริการรับจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

Trademark Registration
through Madrid System

บริการรับจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ผ่านระบบมาดริด

asian business women talking about business plan with coffee shop owner barista cafe

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ครบวงจร ครอบคลุมทั่วโลก

IDG ให้บริการรับจดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนโลโก้ แบบครบวงจรทั่วโลก ผ่านการร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน สหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรปและกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ธุรกิจของคุณจะได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุด เรามีบริการสืบค้นความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า บริการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน รวมถึงบริการการคัดค้านและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีบุคคลอื่นแอบอ้างและนำไปจดทะเบียนโดยไม่สุจริต (Trademark Hijacking) ในต่างประเทศ

เราจดเครื่องหมายการค้า และจดโลโก้  
ครอบคลุมกว่า 130+ ประเทศ

IDG เรามีบริการจดเครื่องหมายการค้า (Trademark) และจดทะเบียนโลโก้ ครอบคลุมทั่วโลกกว่า 130+ ประเทศ ด้วยการจดทะเบียนในระบบมาดริด (Madrid System) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการกระจายคำขอจดทะเบียนการค้าไปประเทศต่างๆ ผ่านการดำเนินการในครั้งเดียว รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ

male hands shaking against modern building close up

เครื่องหมายการค้า คืออะไร ?

สอบถามข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อทีม
เครื่องหมายการค้า

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมถึงต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ?

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีหน้าที่เพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะธุรกิจของคุณจากธุรกิจของคู่แข่งได้ เป็นเครื่องหมายที่เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจ รวมถึงช่วยคุ้มครองและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดำเนินธุรกิจด้วยเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายได้

เครื่องหมายทางการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ ดังนี้

  1. มีลักษณะบ่งเฉพาะ หมายความว่า มีลักษณะที่เฉพาะตัว มีความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของสินค้า/บริการอื่นๆ และต้องไม่เป็นคำหรือสิ่งสามัญที่ใช้กันโดยทั่วไป หรือเหมือนหรือคล้ายสินค้า/บริการอื่นๆ
  2. ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับราชการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและสากล เครื่องหมายประจำประเทศหรือประจำรัฐ เครื่องหมายราชวงศ์ เครื่องหมายที่ขัดกับศีลธรรมอันดี และอื่นๆ
  3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว โดยความเหมือนหรือคล้ายนั้นสามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัย เช่น เสียงหรือสำเนียงการเรียกเครื่องหมาย รูปลักษณะ การวางรูปรอยประดิษฐ์ เจตนาของผู้จดทะเบียน และอื่นๆ

ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นได้ทั้งบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล รวมถึงสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้เช่นกัน

IDG บริการรับจดเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ตรวจค้นความเหมือนของเครื่องหมายการค้า อุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน รวมถึงคัดค้านและเพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่สุจริต เราพร้อมมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ธุรกิจของคุณ

IDG มีบริการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากมาย ได้แก่

  • บริการรับจดเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ
  • บริการรับจดเครื่องหมายการค้าภายนอกประเทศ
  • บริการรับจดเครื่องหมายการค้าภายนอกประเทศ ผ่านระบบมาดริด (Madrid System)
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • บริการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม