IDG's Copyright Services

IDG ให้บริการด้าน
ลิขสิทธิ์แบบครบวงจร

ทำไมต้องใช้บริการยื่น
จดแจ้งลิขสิทธิ์กับ IDG?

IDG คือมืออาชีพและเชี่ยวชาญในด้านลิขสิทธิ์

เราให้คำปรึกษา ยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ ตลอดจนการร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อยากโดนก๊อป ไม่อยากโดนลบรอยน้ำ จะคุ้มครองงานตัวเองยังไงดี คำถามเหล่านี้เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับนักสร้างสรรค์ วันนี้ IDG ขอแนะนำวิธีการการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

มาดูก่อนสิว่างานตัวเอง
จะจดเป็นลิขสิทธิ์ได้ไหม

แล้วลิขสิทธิ์คืออะไร?

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม (หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย) นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

ผลงานดังต่อไปนี้
เป็นผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ใช่การจดทะเบียน เนื่องจากลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีตั้งแต่ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามิได้เป็นการรับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เป็นการจดแจ้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ว่าตนเองเป็นเจ้าของในงานลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นำมาแจ้ง

ประโยชน์ของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับ IDG

เอกสารประกอบการจดแจ้งลิขสิทธิ์

สอบถามข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อทีม
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์