*ต้องออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีใบเดียวกัน, ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นท่านเดียวกันทั้ง 2 คอร์ส