International Website

ทำไม? เราถึงต้องมาเรียนรู้ความหมายของ “ฉลากสิ่งแวดล้อม”

คำตอบก็คือ เพื่อสามารถที่จะนำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ทั้งในมุมของผู้ประกอบการและมุมผู้บริโภค อีกทั้งสัญลักษณ์เหล่านี้ยังบ่งบอกถึง ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของแบรนด์มากน้อยแค่ไหน โดยปัจจุบันสัญลักษณ์ที่บ่งถึงฉลากสิ่งแวดล้อม ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายรูปแบบ ทั้งอิงกับระบบมาตรฐาน ISO และมาตรฐาน ของกลุ่มประเทศต่างๆ ในบทความนี้ เราจะขอนำเสนอ สัญลักษณ์เบื้องต้น ที่นิยมใช้กันทั่วไป และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกันก่อน ซึ่งกลุ่มสัญลักษณ์แรกนี้ เรามักพบเห็นกันอย่างแพร่หลายบริเวณด้านท้ายของขวดนํ้าหรือภาชนะบรรจุพลาสติกประเภทต่างๆ ลองมาดูกันครับว่า ตัวเลขและตัวอักษรที่แสดงเหล่านั้น หมายถึงอะไรบ้าง

 1. PET หรือ PETE พลาสติกประเภท Polyethylene Teraphalate Ethylene หรือเรามักเรียกติดปากกันว่าขวดเพทสามารถนำมารีไซเคิล ขวดนํ้าพลาสติกชนิดขวดอ่อนหรือขวดซอฟต์ดริงค์ทั้งหลาย
 2. HDPE พลาสติก High DEnsity Polyethylene พบการนำไปใช้งานในถุงพลาสติกทั่วไปหรือภาชนะบรรจุโยเกริตประเภทต่างๆ
 3. PVC พลาสติกประเภท Polyvinyl Chloride สามารถนำกลับมาใช้เป้นบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร ของเล่นพลาสติก หรือท่อพลาสติก
 4. LDPE พลาสติกประเภท Low Density Polythylene เป็นพลาสติกชนิกความหนาแน่นตํ่า สามารถนำมาทำเป็นถุงพลาสติกชนิดบาง ไม่ทนความร้อน
 5. PP พลาสติกประเภท Polypropylene สามารถนำกลับมาเป็นถุงร้อนใส่อาหาร หรือกล่องบรรจุอาหารสำหรับอุ่นไมโครเวฟ
 6. PS พลาสติกประเภท Polystrene สามารถนำกลับมาหลอมเป็นโฟม กล่อง ถ้วย และจาน
 7. OTHER คือพลาสติกชนิดอื่นๆที่อาจเกิดจากการผสมกันของพลาสติกหลากหลายประเภท ที่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดก่อนหน้าที่กล่าวถึงมักจะนำมาผลิตเป็นถุงขยะ กระสอบปุ๋ย
  สัญลักษณ์อีกกลุ่มที่เราจะแนะนำให้รู้จักคือ กลุ่มที่แสดงการกระตุ้นเตือนจิตสำนึก
 8. RECYCLED หมายถึงบรรจุภัณฑ์ ที่แสดงสัญลักษณ์นี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยสัญลักษณ์นี้ถูกริเริ่มโดย USAและไม่มีข้อจำกัดในด้านลิขสิทธิ์ ทุกคนสามรถนำไปใช้งานได้ มักพบในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทั้ง กระดาษ พลาสติก โลหะ
 9. GREEN DOT MARK โดยปกติแล้วผู้ที่ใช้เครื่องหมายชนิดนี้จะต้องดำเนินการให้บริษัทที่ทำการรีไซเคิลให้การรับรองว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวจะถูกนำไปรีไซเคิลและทำให้ผู้ใช้สินค้ามั่นใจว่าผู้ใช้เครื่องหมายนี้ทำสัญญากับ DSD เพื่อรับรองว่าจะถูกนำไปรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่และไม่เป้นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
 10. BATTERRIES TRASH MARK คือเครื่องหมายที่ทำให้ผู้บนริโภคตระหนักถึงอันตรายว่าไม่ควรทิ้งเป็นขยะทั่วไปเนื่องจากขยะแบตเตอรี่เหล่านี้ต้องถูกได้รับการกำจัดด้วยกรรมวิธีเฉพาะเพราะเป็นขยะอันตราย
 11. TRASH เป็นสัญลักษณ์ที่กระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคกำจัดขยะให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ปล่อยปะละเลยต่อบรรจุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ทำไม? เราถึงต้องมาเรียนรู้ความหมายของ “ฉลากสิ่งแวดล้อม”

คำตอบก็คือ เพื่อสามารถที่จะนำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ทั้งในมุมของผู้ประกอบการและมุมผู้บริโภค อีกทั้งสัญลักษณ์เหล่านี้ยังบ่งบอกถึง ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของแบรนด์มากน้อยแค่ไหน โดยปัจจุบันสัญลักษณ์ที่บ่งถึงฉลากสิ่งแวดล้อม ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายรูปแบบ ทั้งอิงกับระบบมาตรฐาน ISO และมาตรฐาน ของกลุ่มประเทศต่างๆ ในบทความนี้ เราจะขอนำเสนอ สัญลักษณ์เบื้องต้น ที่นิยมใช้กันทั่วไป และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกันก่อน ซึ่งกลุ่มสัญลักษณ์แรกนี้ เรามักพบเห็นกันอย่างแพร่หลายบริเวณด้านท้ายของขวดนํ้าหรือภาชนะบรรจุพลาสติกประเภทต่างๆ ลองมาดูกันครับว่า ตัวเลขและตัวอักษรที่แสดงเหล่านั้น หมายถึงอะไรบ้าง

 1. PET หรือ PETE พลาสติกประเภท Polyethylene Teraphalate Ethylene หรือเรามักเรียกติดปากกันว่าขวดเพทสามารถนำมารีไซเคิล ขวดนํ้าพลาสติกชนิดขวดอ่อนหรือขวดซอฟต์ดริงค์ทั้งหลาย
 2. HDPE พลาสติก High DEnsity Polyethylene พบการนำไปใช้งานในถุงพลาสติกทั่วไปหรือภาชนะบรรจุโยเกริตประเภทต่างๆ
 3. PVC พลาสติกประเภท Polyvinyl Chloride สามารถนำกลับมาใช้เป้นบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร ของเล่นพลาสติก หรือท่อพลาสติก
 4. LDPE พลาสติกประเภท Low Density Polythylene เป็นพลาสติกชนิกความหนาแน่นตํ่า สามารถนำมาทำเป็นถุงพลาสติกชนิดบาง ไม่ทนความร้อน
 5. PP พลาสติกประเภท Polypropylene สามารถนำกลับมาเป็นถุงร้อนใส่อาหาร หรือกล่องบรรจุอาหารสำหรับอุ่นไมโครเวฟ
 6. PS พลาสติกประเภท Polystrene สามารถนำกลับมาหลอมเป็นโฟม กล่อง ถ้วย และจาน
 7. OTHER คือพลาสติกชนิดอื่นๆที่อาจเกิดจากการผสมกันของพลาสติกหลากหลายประเภท ที่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดก่อนหน้าที่กล่าวถึงมักจะนำมาผลิตเป็นถุงขยะ กระสอบปุ๋ย
  สัญลักษณ์อีกกลุ่มที่เราจะแนะนำให้รู้จักคือ กลุ่มที่แสดงการกระตุ้นเตือนจิตสำนึก
 8. RECYCLED หมายถึงบรรจุภัณฑ์ ที่แสดงสัญลักษณ์นี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยสัญลักษณ์นี้ถูกริเริ่มโดย USAและไม่มีข้อจำกัดในด้านลิขสิทธิ์ ทุกคนสามรถนำไปใช้งานได้ มักพบในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทั้ง กระดาษ พลาสติก โลหะ
 9. GREEN DOT MARK โดยปกติแล้วผู้ที่ใช้เครื่องหมายชนิดนี้จะต้องดำเนินการให้บริษัทที่ทำการรีไซเคิลให้การรับรองว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวจะถูกนำไปรีไซเคิลและทำให้ผู้ใช้สินค้ามั่นใจว่าผู้ใช้เครื่องหมายนี้ทำสัญญากับ DSD เพื่อรับรองว่าจะถูกนำไปรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่และไม่เป้นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
 10. BATTERRIES TRASH MARK คือเครื่องหมายที่ทำให้ผู้บนริโภคตระหนักถึงอันตรายว่าไม่ควรทิ้งเป็นขยะทั่วไปเนื่องจากขยะแบตเตอรี่เหล่านี้ต้องถูกได้รับการกำจัดด้วยกรรมวิธีเฉพาะเพราะเป็นขยะอันตราย
 11. TRASH เป็นสัญลักษณ์ที่กระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคกำจัดขยะให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ปล่อยปะละเลยต่อบรรจุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy