International Website

ให้ Mascot พูดแทนคุณ

สำหรับแบรนด์ที่มีสินค้าหรือบริการที่ลักษณะพิเศษ ซับซ้อนกว่าแบรนด์ทั่วๆ ไป มักจะประสบปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้า ที่จะบอกเล่าถึงรายละเอียดสินค้า บริการ หรือสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรจับต้องได้

วันนี้ทางทีมงาน IDG เรามีอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมาเสริมทัพให้กับการสื่อสารแบรนด์ ตัวช่วยที่เข้าถึงผู้คนได้ง่าย และตัวช่วยที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือ มาสคอต ครับ ซึ่ง มาสคอต เปรียบเสมือนตัวนำโชค ตัวการ์ตูน ที่อาจมีที่มา มาจากข้าวของเครื่องใช้, สิ่งมีชิวิต, ตัวละครที่เป็นมนุษย์หรือรูปทรงนามธรรมต่างๆ ก็ได้ โดยมาสคอตเหล่านี้มักจะพบเห็นได้จากสโมสรกีฬา องค์กรต่างๆ ที่จะมาช่วยโปรโมต สื่อสาร สร้างความสนุกสนานให้กับผู้คน พร้อมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ บอกเล่าสื่อสาร สิ่งต่างๆ ที่อธิบายยากๆ หรือค่อนข้างซับซ้อน ให้ดูง่ายและเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น

ซึ่งถ้าให้เทียบมาสคอตกับพนักงานขายที่เป็นตัวบุคคลจริงๆ หากสินค้าหรือบริการใช้พนักงานขายเป็นสเมือนหน้าตาของแบรนด์ ผลลัพธ์ที่ออกมาจากการสื่อสารนั้น คงเลี่ยงไม่ได้ที่ลูกค้าจะติดกับภาพหน้าตาหรือบุคคลิก รวมไปถึงการพูดจาและการให้บริการต่างๆ หากแบรนด์สามารถควบคุมคุณภาพเหล่านี้จากพนักงานได้ ก็อาจเป็นข้อดี แต่หากไม่สามารถควบคุมมาตรฐานในการคัดเลือกหรือควบคุมได้แล้วพนักงานที่เป็นตัวบุคคลจริง อาจส่งผลสะท้อนที่อาจทำให้การสื่อสารแบรนด์ ไม่เป็นไปดั่งที่ผู้บริหารหรือเจ้าของแบรนด์ต้องการ

มาสคอต จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามในการช่วยสื่อสารแบรนด์ และขั้นตอนต่อไปนี้คือกระบวนการ การออกแบบสร้างสรรค์ มาสคอต จากทางทีมงาน IDG ซึ่งมีกระบวนการคร่าวๆ 6 ขั้นตอนดังนี้ครับ

1. เก็บข้อมูล เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลจากทางลูกค้า ปัจจัยพื้นฐานของสินค้าหรือบริการ ทั้งภายในและภายนอก เช่น แนวโน้มหรือกระแสของประเภทธุรกิจดังกล่าว, แผนการตลาด, กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแบรนด์, ตำแหน่งในการตลาด, ช่องทางการขาย, สื่อชนิดต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน และอื่นๆ

2. ค้นหาข้อมูล ภายนอกแบรนด์คู่แข่ง แบรนด์เทียบเคียง ทั้งรูปแบบและแนวโน้ม จำแนกข้อมูลเชิงลึกจากในส่วนลูกค้า สร้างแนวคิดในการออกแบบ วางทิศทางในการออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ  การค้นหา ศึกษา มาสคอตสินค้าบริการ ใกล้เคียงในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกรูปแบบ หรือแนวคิดที่เหมาะสม มาใช้งานในขั้นตอนการสร้างแบบร่างต่อไป

3. สร้างแบบร่าง ออกแบบ พร้อมกระบวนการพัฒนาแบบร่างเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า

4. นำเสนอแบบต่อลูกค้า เพื่อขอข้อคิดเห็น เสนอแนะรวมทั้งค้นหาแนวทางในการปรับแบบ หากมีจุดเพิ่มเติมแก้ไข จะกลับไปสู่ขั้นตอน ทำแบบร่างและปรับรูปแบบอีกครั้ง

5. เลือกรูปแบบ จากเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ออกแบบและลูกค้าร่วมสร้างขึ้น

6. สรุปผลรูปแบบจากการคัดเลือก คลี่คลายพร้อมจัดเตรียม ไฟล์ Artwork ในลักณณะต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการการผลิตสื่อต่างๆ ลงรายละเอียดการนำไปใช้ข้อกำหนดในการใช้งาน ระบุ ค่าสี ในการใช้งานแต่ละประเภท ตรวจสอบความสมบูรร์ ในเรื่องรายละเอียด มาสคอต

ขอขอบคุณลูกค้า : Komatsu Electric Industry Co., Ltd.
บริษัทผู้นำด้านธุรกิจประตูอัตโนมัติจากประเทศญี่ปุ่น

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ให้ Mascot พูดแทนคุณ

สำหรับแบรนด์ที่มีสินค้าหรือบริการที่ลักษณะพิเศษ ซับซ้อนกว่าแบรนด์ทั่วๆ ไป มักจะประสบปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้า ที่จะบอกเล่าถึงรายละเอียดสินค้า บริการ หรือสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรจับต้องได้

วันนี้ทางทีมงาน IDG เรามีอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมาเสริมทัพให้กับการสื่อสารแบรนด์ ตัวช่วยที่เข้าถึงผู้คนได้ง่าย และตัวช่วยที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือ มาสคอต ครับ ซึ่ง มาสคอต เปรียบเสมือนตัวนำโชค ตัวการ์ตูน ที่อาจมีที่มา มาจากข้าวของเครื่องใช้, สิ่งมีชิวิต, ตัวละครที่เป็นมนุษย์หรือรูปทรงนามธรรมต่างๆ ก็ได้ โดยมาสคอตเหล่านี้มักจะพบเห็นได้จากสโมสรกีฬา องค์กรต่างๆ ที่จะมาช่วยโปรโมต สื่อสาร สร้างความสนุกสนานให้กับผู้คน พร้อมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ บอกเล่าสื่อสาร สิ่งต่างๆ ที่อธิบายยากๆ หรือค่อนข้างซับซ้อน ให้ดูง่ายและเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น

ซึ่งถ้าให้เทียบมาสคอตกับพนักงานขายที่เป็นตัวบุคคลจริงๆ หากสินค้าหรือบริการใช้พนักงานขายเป็นสเมือนหน้าตาของแบรนด์ ผลลัพธ์ที่ออกมาจากการสื่อสารนั้น คงเลี่ยงไม่ได้ที่ลูกค้าจะติดกับภาพหน้าตาหรือบุคคลิก รวมไปถึงการพูดจาและการให้บริการต่างๆ หากแบรนด์สามารถควบคุมคุณภาพเหล่านี้จากพนักงานได้ ก็อาจเป็นข้อดี แต่หากไม่สามารถควบคุมมาตรฐานในการคัดเลือกหรือควบคุมได้แล้วพนักงานที่เป็นตัวบุคคลจริง อาจส่งผลสะท้อนที่อาจทำให้การสื่อสารแบรนด์ ไม่เป็นไปดั่งที่ผู้บริหารหรือเจ้าของแบรนด์ต้องการ

มาสคอต จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามในการช่วยสื่อสารแบรนด์ และขั้นตอนต่อไปนี้คือกระบวนการ การออกแบบสร้างสรรค์ มาสคอต จากทางทีมงาน IDG ซึ่งมีกระบวนการคร่าวๆ 6 ขั้นตอนดังนี้ครับ

1. เก็บข้อมูล เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลจากทางลูกค้า ปัจจัยพื้นฐานของสินค้าหรือบริการ ทั้งภายในและภายนอก เช่น แนวโน้มหรือกระแสของประเภทธุรกิจดังกล่าว, แผนการตลาด, กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแบรนด์, ตำแหน่งในการตลาด, ช่องทางการขาย, สื่อชนิดต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน และอื่นๆ

2. ค้นหาข้อมูล ภายนอกแบรนด์คู่แข่ง แบรนด์เทียบเคียง ทั้งรูปแบบและแนวโน้ม จำแนกข้อมูลเชิงลึกจากในส่วนลูกค้า สร้างแนวคิดในการออกแบบ วางทิศทางในการออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ  การค้นหา ศึกษา มาสคอตสินค้าบริการ ใกล้เคียงในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกรูปแบบ หรือแนวคิดที่เหมาะสม มาใช้งานในขั้นตอนการสร้างแบบร่างต่อไป

3. สร้างแบบร่าง ออกแบบ พร้อมกระบวนการพัฒนาแบบร่างเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า

4. นำเสนอแบบต่อลูกค้า เพื่อขอข้อคิดเห็น เสนอแนะรวมทั้งค้นหาแนวทางในการปรับแบบ หากมีจุดเพิ่มเติมแก้ไข จะกลับไปสู่ขั้นตอน ทำแบบร่างและปรับรูปแบบอีกครั้ง

5. เลือกรูปแบบ จากเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ออกแบบและลูกค้าร่วมสร้างขึ้น

6. สรุปผลรูปแบบจากการคัดเลือก คลี่คลายพร้อมจัดเตรียม ไฟล์ Artwork ในลักณณะต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการการผลิตสื่อต่างๆ ลงรายละเอียดการนำไปใช้ข้อกำหนดในการใช้งาน ระบุ ค่าสี ในการใช้งานแต่ละประเภท ตรวจสอบความสมบูรร์ ในเรื่องรายละเอียด มาสคอต

ขอขอบคุณลูกค้า : Komatsu Electric Industry Co., Ltd.
บริษัทผู้นำด้านธุรกิจประตูอัตโนมัติจากประเทศญี่ปุ่น

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy