International Website

Source : premium.trendwatching.com

แบ่งปันข้อมูลด้านสุขภาพกับแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว!

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

       Fitbit และ Google ผู้ผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลด้านสุขภาพกับแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยทำงานร่วมกับระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลได้ด้วย พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ Cloud Healthcare เพื่อเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของตัวผู้ใช้เอง

Source : icdn5.digitaltrends.com

       นอกจากนั้น ยังช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบสภาพของผู้ป่วยจากระยะไกล ตรวจสอบระดับการออกกำลังกาย และขอนัดหมายได้อีกด้วย เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Cloud Healthcare Fitbit จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกทั้งดีไซน์ก็ยังถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและพกพาได้สะดวกอีกด้วย

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Source : premium.trendwatching.com

แบ่งปันข้อมูลด้านสุขภาพกับแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว!

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

       Fitbit และ Google ผู้ผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกาย ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลด้านสุขภาพกับแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยทำงานร่วมกับระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลได้ด้วย พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ Cloud Healthcare เพื่อเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของตัวผู้ใช้เอง

Source : icdn5.digitaltrends.com

       นอกจากนั้น ยังช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบสภาพของผู้ป่วยจากระยะไกล ตรวจสอบระดับการออกกำลังกาย และขอนัดหมายได้อีกด้วย เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Cloud Healthcare Fitbit จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกทั้งดีไซน์ก็ยังถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและพกพาได้สะดวกอีกด้วย

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down