IDG Snack-Chat-Share #6

LEAN STARTUP
| สร้างธุรกิจให้โตไวในแบบ Startup

| NITI MUKAYAVONGSA
   Marketing Professional

พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ IDG (แยกพระนั่งเกล้า) รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสะพานพระนั่งเกล้า

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้นี้ มาจากหนังสือ Lean Startup ของ Eric Ries ครับ ซึ่งทางเราเป็น Authorized Licensee ของ Lean Startup Machine ซึ่งเป็น Workshop ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงครับ โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นการเอาหลักของการสร้างเครื่องมือวัดผลเรียนรู้มาใช้ เพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ พร้อมรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Lean Startup ซึ่งผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์ในการนำไปปรับใช้กับการสร้างนวัตกรรมหรือโปรเจคใหม่ๆ ในองค์กรครับ

NITI MUKAYAVONGSA Marketing Professional