ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการที่มีสถานะทางกฎหมายเป็น นิติบุคคลสัญชาติไทย และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการออกสู่ตลาดแล้ว รวมทั้งมียอดขายและมีแผนการตลาดที่ชัดเจนแล้ว เท่านั้น!

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำลังเปิดรับสมัครเจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมในโครงการ STARTUP VOUCHER ปีที่ 4  เพื่อคว้าทุนสนับสนุนนวัตกรรม มูลค่าทุนสูงสุด 800,000 บาท

หากคุณกำลังมองหาแหล่งเงินทุน สำหรับช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ โครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดดให้ธุรกิจของคุณ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

  จดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51%

 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว

 • มีแผนกิจกรรมการตลาด

  มีแผนกิจกรรมการตลาด ประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้

 • มีทีมงานพร้อม

  ทีมงานมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม

 • ไม่ได้รับทุนติดต่อกัน 2 ปี

  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี

 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน มีดังนี้

 1. ค่าตอบแทน หมายถึง หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่บุคคลผู้มาปฏิบัติงานในกิจกรรมทางการตลาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าพิธีกร ค่าพนักงานชั่วคราวที่มาแนะนำหรือเชียร์สินค้า
 2. ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
  • ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  • ค่าเช่าบูธ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าออกแบบตกแต่งบูธนิทรรศการ
  • ค่าอาหาร/สถานที่ในการจัดสัมมนา
  • ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร LINE, Facebook, Google Ads
  • ค่าออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ Billboard, Brochure, Leaflet, Roll-up, Photo Backdrop เป็นต้น
 3. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร อายุการใช้งานสั้น เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบูธ จัดนิทรรศการ จัดงานสัมมนา เป็นต้น
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุน

ที่มาข้อมูล : www.nstda.or.th

อย่ารอช้า! ทุนสนับสนุนมีจำนวนจำกัด หากคุณต้องการที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอโครงการ สามารถติดต่อ IDG ได้เลยนะคะ เรายินดีให้บริการค่ะ

ท้ายนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสนใจขอรับทุนสนับสนุนนี้ แต่ยังขาดที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ช่วยร่างข้อเสนอโครงการดังกล่าว ทีมขอทุนสนับสนุนนวัตกรรมของ IDG ยินดีให้คำปรึกษาได้นะคะ แล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะ

ต้นเรื่องโดย:
พรชนก ประภากรสกุล (อ้อแอ้)
ตัวแทนสิทธิบัตร

แบ่งปันความรู้นี้Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email