เรื่อง

Case study นวัตกรรมพลังงานสีเขียว กระถางต้นไม้ชาร์จแบตเตอร์รี่ “Bioo”

ทีมนักออกแบบจากบริษัท Arkyne Technologies เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้ประดิษฐ์ "Bioo"  นวัตกรรมชิ้นแรกและชิ้นเดียวในโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ
ผู้ยื่นขอรับจดสิทธิบัตร

รับจดสิทธิบัตร ให้คำปรึกษา ร่างคำขอและยื่นจดสิทธิบัตร โดยทีมงานมืออาชีพ

การยื่นจดสิทธิบัตร นับว่ามีความสำคัญมากในการปกป้องและคุ้มครองงานประดิษฐ์ที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นของเจ้าของ เป็นการยื่นขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีอำนาจกระทำกับสิ่งที่ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมานี้ ซึ่งการจะได้ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้น ต้องได้รับการจดทะเบียนเสียก่อน และเจ้าของต้องแสดงถึงรายละเอียดของงานประดิษฐ์แลกกับสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว...

ข้อแนะนำในการเลือกวิธีการปกป้องนวัตกรรมของคุณ ระหว่าง สิทธิบัตร VS. ความลับทางการค้า

คำถามยอดนิยมที่ลูกค้าถามเราบ่อยๆคือ เรื่อง การคุ้มครองการประดิษฐ์ว่า “มีวิธีไหนบ้างและแตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งเราจะแนะนำให้ผู้ประดิษฐ์เลือกใช้การคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วย สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภทที่มีบทบาทสำคัญ...