OUR BLOG

ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

สถิติการจดเครื่องหมายในปี2561 เอส 01

จดเครื่องหมายการค้า

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการเผยแพร่สถิติเครื่องหมายการค้า ประจำปี 2561 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยในปี 2561 ซึ่งวันนี้ IDG จะขอนำข้อมูลและตัวเลขที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้
อ่านต่อ »
00

6 ข้อควรรู้ ก่อนจดเครื่องหมายการค้าในเมียนมา

ทำไมต้องไปลงทุนในเมียนมา? ทำไมต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเมียนมา? จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในเมียนมาอย่างไร? เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะมีอายุความคุ้มครองกี่ปี? การประกาศโฆษณาต้องทำอย่างไร? ทำไมต้องใช้บริการกับ IDG? ค้นหาคำตอบได้ที่นี่

อ่านต่อ »
สกสว 20มิ.ย 01

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 20 มิ.ย.62

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “พื้นฐานการตรวจสอบและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา”

อ่านต่อ »
สกสว 17 18มิ.ย 01 1

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 17-18 มิ.ย.62

ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “การสืบค้นและวิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือเชิงพาณิชย์”

อ่านต่อ »
สกสว 13 14มิ.ย 01 1

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 13-14 มิ.ย.62

ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สวสก.) ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “การสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูง

อ่านต่อ »
สกสว 10 11มิ.ย 01 1

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ 1 วันที่10-11 มิ.ย.62

ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ์”

อ่านต่อ »
TAT Innovation Canvas 01

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม IP-Innovation Canvas

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา IDG โดย คุณวีระเวช อรธนาลัย และผู้ช่วยวิทยากร คุณชลิตา สุนันทาภรณ์ ได้เดินทางไปบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบรรยาย…

อ่านต่อ »
Trademark Hijacking in China เอส 01

TRADEMARK HIJACKING IN CHINA ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตในประเทศจีน

ปัจจุบัน Trademark Hijacking กลายเป็นปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการต่างชาติในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากที่สุดในโลกและพบปัญหา Trademark Hijacking มากที่สุดเช่นเดียวกัน สาเหตุมาจากอะไร? แล้วเราจะป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างไร? วันนี้ IDG มีคำตอบให้คุณครับ
อ่านต่อ »
Ads IPUP2019 01

เปิดรับสมัครแล้ว!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP#2 ระดับที่ 1

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP ปีที่ 2 ระดับที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

อ่านต่อ »
Ads IPUP2019 01

เปิดรับสมัครแล้ว!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP#2 ระดับที่ 1

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP ปีที่ 2 ระดับที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

อ่านต่อ »
Honda1040 1

ตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตรการประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษา หรือผู้ที่ไม่เคยศึกษามาก่อนเลยก็อาจจะเกิดความสับสนว่า “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” และ “สิทธิบัตรการประดิษฐ์” เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ และถ้าไม่ มันแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ทาง IDG จึงขอยกตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของทาง “ฮอนด้า” ให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ

อ่านต่อ »
Culculator1 1

สิทธิบัตร..เครื่องคิดเลข

ทุกท่านคงรู้จัก เครื่องคิดเลข หรือเครื่องคำนวณ กันเป็นอย่างดีแล้ว ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับคำนวณเลขคณิต ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่ซับซ้อนมาก ซึ่งในปัจจุบันเครื่องคิดเลขก็ถูกนำมาประยุกต์ให้อยู่ในอุปกรณ์ใกล้ตัวเรามากขึ้น อย่างโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน…

อ่านต่อ »