เรื่อง

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 2

วานนี้ (12/2/61) เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP : Level 2 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) ...

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 1

เริ่มแล้ววานนี้ (5/2/61) กับโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP : Level 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) ...

Mistine ให้ IDG จัดอบรมภายในองค์กร "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กร"

เมื่อวันที่ 22/12/60 ทีม IDG In-House Training ได้เดินทางไปจัดอบรบให้ความรู้ด้านทรัพย์ทางปัญญา แก่คณะผู้บริหาร บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่เรารู้จักกันในชื่อแบรนด์เครื่องสำอาง Mistine...

Home Pro ให้ IDG จัดอบรมภายในองค์กร เพื่อการประยุกต์ใช้ IP เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 30/1/61 Intellectual Design Group (IDG) ได้รับเกียรติจาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่คณะผู้บริหาร ในหลักสูตร...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ IP-UP

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IP-UP การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)...

สัมมนาฟรี! IP-UP โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กำหนดจัดขึ้นทั้งสิ้น 3 Level ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ...