International Website

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

 

ส่งมอบคุณค่าที่มากกว่า..ผ่านงานออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

สำหรับตัวอย่างที่ IDG นำมาแสดงให้ชมในวันนี้ เป็นงานออกแบบโลโก้และงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า บริษัท เอเซียเบส จำกัด โดยทางลูกค้ามีความต้องการที่จะสื่อสารวัตถุประสงค์ที่ดีขององค์กรผ่านแบรนด์ โจทย์ที่ทางทีมงานได้รับคือ การออกแบบโลโก้ ที่จะช่วยสื่อสารในเรื่องเมล็ดพันธ์กาแฟที่ดีและมีส่วนช่วยชุมชน ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตเกษตรกร ฟื้นฟูชีวิตให้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพกาแฟที่ดีเยี่ยมส่งมอบให้กับผู้บริโภค

 

ขั้นตอนแรก ทีมงานจะเลือกใช้คำต่างๆ มาเปลี่ยนให้เป็นภาพ เพื่อสื่อสารแบรนด์ผ่านโลโก้ สิ่งที่ทีมงานนึกถึง ยกตัวอย่างเช่น การโอบกอดแสดงความรักความใส่ใจ, ภาพไร่กาแฟ, ภาพแสงแดดความเป็นธรรมชาติ, ภาพต้นอ่อนกาแฟ, ภาพมือที่ชูสองนิ้วแสดงถึงความใส่ใจและคุณภาพ, ภาพรอยยิ้มบนแก้วกาแฟ ฯลฯ เมื่อได้แนวคิดหลัก ทีมงานก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการสร้างภาพสัญลักษณ์ต่อไป

 

ขั้นตอนที่สอง ทีมงานจะทำการระดมสร้างแบบ ผ่านการร่างด้วยมือให้มีปริมาณมากที่สุด เท่าที่ระยะเวลาการทำงานจะเอื้ออำนวย จากนั้นจะคัดเลือกแบบร่างไปสร้างไฟล์งานให้สมบูรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบจากปัจจัยต่อไปนี้
1. สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ลูกค้า
2. สร้างการจดจำได้ดีในระยะเวลาอันสั้น
3. มีความสวยงามตามหลักการการออกแบบ
4. เมื่อโลโก้ถูกนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ยังคงความหมายและการใช้งานที่ดีได้

 

ขั้นตอนที่สาม คือการนำเสนอรูปแบบโลโก้ตามแนวคิดต่างๆ ส่งกลับให้ทางลูกค้าพิจารณาแบบ และในกระบวนการนี้ทางลูกค้าเอง ก็จะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันแนวคิด ที่จะช่วยสะท้อนมุมมองของเจ้าของกิจการ ผ่านรูปแบบบางอย่างเข้าไปได้

 

สำหรับบรรจุภัณฑ์ ทางลูกค้าเลือกใช้ซองบรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จรูป เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าจากนั้นค่อยทำการออกแบบฉลากติดที่บรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายขึ้น เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต จึงทำให้ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง

 

ขอขอบคุณ บริษัท เอเชียเบส จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เมล็ดกาแฟอาราบิก้า คุณภาพดี

 

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy