OUR BLOG

อุตสาหกรรม

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไปนี้ ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Innovation และ Digital Economy เป็นส่วนใหญ่ และจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศในอนาคต โดยได้มีการแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ ..

อ่านต่อ »

TESTIMONIALS FROM F&B INDUSTRY

มาชมความคิดเห็นบางส่วนของผู้เข้าอบรมในธุจกิจอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลก ที่มีโอกาสได้ Workshop ในคอร์สอบรมการวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภค Trend Driven Innovation for Food Industry โดย Trend Watching ผู้นำธุรกิจด้านที่ปรึกษาการวิเคราะห์เทรนด์ระดับโลก ..

อ่านต่อ »

แจกฟรี! e-Book : Innovation Trends Thailand 4.0

เมื่อปลายปี 2016 IDG วิเคราะห์ 10 เทรนด์ธุรกิจอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง ตามนโยบาย THAILAND 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมแต่ละประเภท จะมีแนวโน้มในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรบ้าง มาติดตามกันได้เลยครับ ..

อ่านต่อ »

จริงหรือ!? Blockchain จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อเทคโนโลยี Blockchain เริ่มได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนหรือกลุ่มนายทุน เพื่อเร่งนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงได้รับการยอมรับจากรัฐบาลในประเทศต่างๆ มากขึ้น ผมเชื่อว่าระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกปรับปรุง และพัฒนาขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีนี้ เรามาดูตัวอย่างการใช้ Blockchain เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา..

อ่านต่อ »

สิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ

สิทธิบัตรคือเอกสารทางกฏหมายที่ตราไว้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของในการผลิต ขาย ให้เช่า หรือแจกจ่ายการประดิษฐ์ในประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง เพราะฉะนั้นเจ้าของสิทธิสามารถกีดกันผู้อื่นจากการผลิต ขาย แจกจ่าย หรือนำเข้างานของเจ้าของสิทธิได้…

อ่านต่อ »