OUR BLOG

โหราศาสตร์

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

“โหราศาสตร์” กับทรัพย์สินทางปัญญา

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่อยู่ควบคู่กับมนุษยชาติมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งวัฒนธรรมตะวันตก อเมริกา ตะวันออก และเอเชียบูรพา รวมถึงประเทศไทย ด้วยความที่ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่มีการเล่าเรียนผ่านรุ่นสู่รุ่น จึงมีสำนักสืบทอดต่อๆ กันมาอย่างแพร่หลาย …
อ่านต่อ »