OUR BLOG

LINE CREATOR

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

การพัฒนาคาแรคเตอร์ เพื่อการค้าเชิงธุรกิจ

การพัฒนาคาแรคเตอร์ เพื่อการค้าเชิงธุรกิจ

คาแรคเตอร์ ที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้น มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งการใช้งานที่ง่ายกว่า และยังรับได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่รัดกุมมากกว่า ซึ่งเราสามารถสรุปข้อดีของการนำตัวละครมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ได้ดังนี้ ..

อ่านต่อ »