OUR BLOG

New-S-Curve-06

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

สนามบินเฮลซิงกิเปิดใช้หุ่นยนต์ 5G ตัวแรกของโลก

สนามบินเฮลซิงกิ ฟินแลนด์เปิดตัวหุ่นยนต์ในสนามบินที่ใช้ระบบ 5G ตัวแรกของโลก โดยพร้อมให้บริการแล้วที่ T2 Terminal พื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีวีซ่าเชงเกน ตั้งแต่ธันวาคม 2018 เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งกับเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร เช่น บอกทิศทาง วิดีโอคอลระหว่างเทอร์มินอล…..

อ่านต่อ »

ตู้คลินิค AI ตรวจและจ่ายยาใน 1 นาที

Ping An Good Doctor ผู้พัฒนาระบบดูแลสุขภาพได้เปิดตัวตู้คลินิก 1 นาที สามารถให้คำปรึกษาและตอบคำถามเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยด้วยโรคทั่วไปถึง 2,000 โรค โดยใช้มาตรฐานสากล และในทุกๆ ตู้จะมียากว่าร้อยชนิดให้บริการ แต่หากไม่พบยาที่ต้องการ ผู้ป่วยสามารถสั่งจากแอปพลิเคชันของ.

อ่านต่อ »

ดวงตาอัจฉริยะ บนรถอัตโนมัติ

ด้วยความร่วมกันกับทีมวิศวกรจากัวร์แลนด์โรเวอร์และทีมนักจิตวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจว่าพฤติกรรมของยานพาหนะมีผลต่อความเชื่อมั่นของมนุษย์ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักร โดยมีพ็อดอัจฉริยะอัตโนมัติ ทำการทดสอบวิเคราะห์พฤติกรรม…

อ่านต่อ »

คาเฟ่หุ่นยนต์ สั่งการโดยผู้ป่วยติดเตียง!

AVATAR Café DAWN ver.β ได้ไอเดียมาจากอนิเมะอย่าง ‘Time of Eve’ ที่ว่าด้วยเรื่องราวของคาเฟ่ในโลกอนาคตซึ่งคน และหุ่นยนต์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แล้วการทำงานของพวกเขาเป็นไปในรูปแบบที่พนักงานทั้ง 10 คน จะรับหน้าที่หลักในการบังคับหุ่นยนต์ OriHime-D ขนาด 120 เซนติเมตร เพื่อทำหน้าที่….

อ่านต่อ »

Qtrobot เพื่อนตัวน้อยสำหรับเด็กๆ

เมื่อเดือนสิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ในลักเซมเบิร์ก ได้เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ QTrobot หุ่นยนต์บำบัดของ LuxAi ที่ออกแบบมา เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติก ด้วยการบำบัดผ่านการสื่อสาร ซึ่งการได้ตอบโต้กับหุ่นยนต์นี้ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และความรู้สึกที่ดีแก่น้องๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอีกด้วย ..

อ่านต่อ »