เรื่อง

ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน มีความผิด!

สัญลักษณ์ ® ที่ใช้ประกอบกับเครื่องหมายการค้าย่อมาจากคำว่า “Registered Trademark” แปลว่า “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในแบรนด์สินค้ามากขึ้น และเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ให้มีผู้ใดมาละเมิดเครื่องหมายการค้า

7-Eleven ฟ้อง ร้าน “ mom and pop” ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า

7-Eleven ร้องขอต่อศาลของให้เจ้าของร้านค้าดังกล่าว หยุดการใช้เครื่องหมายและชื่อ Super-7 และเรียกค่าเสียหายต่อเจ้าของร้านค้าเป็นเงิน 3 เท่าในเหตุที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า แข่งขันการค้าโดยไม่เป็นธรรม และทำให้ชื่อเสียงได้รับความเสียหาย และ เรียกค่าเสียหายเป็นเงินสามเท่า สำหรับ เงินได้ที่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด เพราะเครื่องหมาย Super 7 พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความ และให้ร้านค้า ทำลาย เครื่องหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้าย แพคเกจจิ้ง ที่ห่อกระดาษ โฆษณาต่างที่มีคำว่า Super 7

Apple.Inc แพ้คดีเครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญาของฟิลลิปปินส์ ( The Philippines’ Intellectual Property Office (IPO)) ยกฟ้องคดีที่ แอปเปิ้ล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ IPO ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของ บริษัท Solid broadband เจ้าของเครื่องหมาย my|phone
ผู้ยื่นขอรับจดสิทธิบัตร

รับจดสิทธิบัตร ให้คำปรึกษา ร่างคำขอและยื่นจดสิทธิบัตร โดยทีมงานมืออาชีพ

การยื่นจดสิทธิบัตร นับว่ามีความสำคัญมากในการปกป้องและคุ้มครองงานประดิษฐ์ที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นของเจ้าของ เป็นการยื่นขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีอำนาจกระทำกับสิ่งที่ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมานี้ ซึ่งการจะได้ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้น ต้องได้รับการจดทะเบียนเสียก่อน และเจ้าของต้องแสดงถึงรายละเอียดของงานประดิษฐ์แลกกับสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว...

ชาวไทยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญามากแค่ไหน !?

จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการแข่งขันทางการค้ากันโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมาก น่าจะถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการไทยควรจะใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น ลองมองในธุรกิจหรืองานของตัวเองดูนะครับ อาจมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของคุณและยังไม่ได้จดทะเบียน...

การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมอร์ซิส บี.วี. ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการด้านการ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา มีสำนักงานในประเทศต่างๆหลายแห่ง เช่น เนเธอร์แลนด์ และ สวิสเซอร์แลนด์ครับ ต่อมาได้มายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูป รูปตัวกระต่าย ข้อสังเกต: เมอร์ซิส บี.วี. ยื่นขอจดทะเบียนเพียงเครื่องหมายภาพ แต่ไม่มีเครื่องหมายคำ หรือ word mark ระบุไว้ด้วย มีเพียง...