OUR BLOG

Solfware

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

ผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่าง ขอคุ้มครองหรือมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการหลายท่านหรือท่านที่กำลังจะทำธุรกิจของตัวเอง โดยการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หรือแม้กระทั่งนักวิจัย นักประดิษฐ์ ที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งหลายท่านต้องการรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่รู้จะคุ้มครองอะไรดี ทั้งเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร โลโก้ แบรนด์ ลิขสิทธิ์ ..

อ่านต่อ »