OUR BLOG

training

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP รุ่น 2 : Level 2

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP รุ่น 2 : Level 2 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) …

อ่านต่อ »

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP รุ่น 2 : Level 1

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP รุ่นที่ 2 Level 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) …

อ่านต่อ »

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 3

ชวนชมบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP : Level 3 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) …

อ่านต่อ »

“กรมวิชาการเกษตร” จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้าน IP แก่บุคลากร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง” ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดย IDG ได้รับโอกาสจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นทีมวิทยาการถ่ายทอดความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้ …

อ่านต่อ »

แบบสำรวจความต้องการ เพื่อการจัดอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร

หลักสูตรที่จะช่วยให้นักวิจัยและพัฒนาภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ได้สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง เพื่อเข้าใจถึงแนวทางการค้นหางานประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม …

อ่านต่อ »

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 2

วานนี้ (12/2/61) เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP : Level 2 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) …

อ่านต่อ »

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 1

เริ่มแล้ววานนี้ (5/2/61) กับโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP : Level 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) …

อ่านต่อ »

Mistine ให้ IDG จัดอบรมภายในองค์กร “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กร”

เมื่อวันที่ 22/12/60 ทีม IDG In-House Training ได้เดินทางไปจัดอบรบให้ความรู้ด้านทรัพย์ทางปัญญา แก่คณะผู้บริหาร บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่เรารู้จักกันในชื่อแบรนด์เครื่องสำอาง Mistine…

อ่านต่อ »

Home Pro ให้ IDG จัดอบรมภายในองค์กร เพื่อการประยุกต์ใช้ IP เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 30/1/61 Intellectual Design Group (IDG) ได้รับเกียรติจาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่คณะผู้บริหาร ในหลักสูตร…

อ่านต่อ »

สัมมนาฟรี! IP-UP โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กำหนดจัดขึ้นทั้งสิ้น 3 Level ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ…

อ่านต่อ »