OUR BLOG

ประมวลภาพงานสัมมนา Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา
Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society
“การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ”
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาริชมอนด์ บอลรูม 2 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ IDG จัดงานสัมมนาฟรี! Tech-Insight ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Robotics for Aging Society การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Tech-Insight #2 - Photo

โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวนุสรา กาญจนกูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยว่า “ในปัจจุบันมีสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาหรือเผยแพร่อยู่มากกว่า 100 ล้านฉบับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยบนสิทธิบัตรในหลายส่วนนั้นเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่สำคัญ เมื่อนำมาวิเคราะห์ทำให้สามารถมองเห็นทิศทางด้านนโยบายในกลุ่มเทคโนโลยีหรือผู้เล่นที่เราสนใจ ช่วยในการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นโครงการวิจัย วางแผนการวิจัยเชิงกลยุทธ์ วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและช่วยประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีหรือคู่แข่งที่เราให้ความสนใจได้”

งานครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมการแพทย์, ผู้ประกอบการเทคโนโลยี/อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์, หมอ, พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมงานกว่า 170 ท่าน

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การขอเครื่องหมายรับรอง คืออะไร ? แล้วต้องพิจารณาอะไรบ้าง ?

เครื่องหมายรับรอง (Certification mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเอาไว้รับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

อ่านต่อ »