International Website
ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา
Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society
“การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ”
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาริชมอนด์ บอลรูม 2 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ IDG จัดงานสัมมนาฟรี! Tech-Insight ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Robotics for Aging Society การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Tech-Insight #2 - Photo

โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวนุสรา กาญจนกูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยว่า “ในปัจจุบันมีสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาหรือเผยแพร่อยู่มากกว่า 100 ล้านฉบับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยบนสิทธิบัตรในหลายส่วนนั้นเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่สำคัญ เมื่อนำมาวิเคราะห์ทำให้สามารถมองเห็นทิศทางด้านนโยบายในกลุ่มเทคโนโลยีหรือผู้เล่นที่เราสนใจ ช่วยในการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นโครงการวิจัย วางแผนการวิจัยเชิงกลยุทธ์ วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและช่วยประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีหรือคู่แข่งที่เราให้ความสนใจได้”

งานครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมการแพทย์, ผู้ประกอบการเทคโนโลยี/อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์, หมอ, พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมงานกว่า 170 ท่าน

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา
Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society
“การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ”
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาริชมอนด์ บอลรูม 2 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ IDG จัดงานสัมมนาฟรี! Tech-Insight ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Robotics for Aging Society การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Tech-Insight #2 - Photo

โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวนุสรา กาญจนกูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยว่า “ในปัจจุบันมีสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาหรือเผยแพร่อยู่มากกว่า 100 ล้านฉบับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยบนสิทธิบัตรในหลายส่วนนั้นเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่สำคัญ เมื่อนำมาวิเคราะห์ทำให้สามารถมองเห็นทิศทางด้านนโยบายในกลุ่มเทคโนโลยีหรือผู้เล่นที่เราสนใจ ช่วยในการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นโครงการวิจัย วางแผนการวิจัยเชิงกลยุทธ์ วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและช่วยประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีหรือคู่แข่งที่เราให้ความสนใจได้”

งานครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมการแพทย์, ผู้ประกอบการเทคโนโลยี/อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์, หมอ, พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมงานกว่า 170 ท่าน

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down