OUR BLOG

ประมวลภาพงานสัมมนา Tech-Insight : Food-Tech Insight for Health

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา
Tech-Insight : Food-Tech Insight for Health

ผ่านไปแล้วนะครับ กับโครงการสัมมนา Tech-Insight ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Food-Tech Insight for Health “การนำเสนอบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีอาหาร สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ” ที่จัดขึ้นภายในงาน IP Fair 2018 ไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ในงานมีการอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีอาหาร ทั้งในไทยและต่างประเทศทั่วโลก พร้อมเจาะลึกจุดแข็งและจุดอ่อนของเทคโนโลยีอาหารในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจหรืองานวิจัย ตลอดจนนำไปใช้ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อได้อย่างตรงจุดครับ

ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมสมุนไพร รวมทั้งนักวิจัยด้านอาหาร, ผู้ประกอบการอาหารทางการแพทย์, นักโภชนาการ, หมอ, พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ