OUR BLOG

TechnologyFocus ตามติดแนวโน้มอุตสาหกรรม4.0 (12-13มิถุนายน2560)

การบรรยายเรื่อง IP MANAGEMENT&COMMERCIALIZATION FOCUS

 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์ IP IDE CENTER ชั้น4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

COVER webipcommercial 01 2 e1513331043558

ทางทีมงานผู้ร่วมจัดงานต้องขอขอบคุณ ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การตอบรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาในการร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆไป 

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ