OUR BLOG

TechnologyFocus ตามติดแนวโน้มอุตสาหกรรม4.0 (12-13มิถุนายน2560)

การบรรยายเรื่อง IP MANAGEMENT&COMMERCIALIZATION FOCUS

 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์ IP IDE CENTER ชั้น4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

ทางทีมงานผู้ร่วมจัดงานต้องขอขอบคุณ ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การตอบรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาในการร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆไป 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

วิธีการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศ ตอนที่ 2 : เจาะลึกสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)

หลังจากได้ทราบถึงความสำคัญของการยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศในตอนที่แล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจจะยังคงเปรียบเทียบว่าระหว่างก

อ่านต่อ »