International Website

THAI BAYH – DOLE ACT 2021 ปลดล็อคงานวิจัยขึ้นหิ้งไปสู่ห้าง

        ระบบนิเวศน์ของวงการวิจัยประเทศไทยกำลังจะถูกปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบ ! เมื่อประเทศไทยกำลังจะเริ่มใช้กฎหมาย Bayh-Dole Act หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act; TRIUP Act) ภายในปีหน้า (พ.ศ. 2565) หลังจากได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั่นเอง
        เนื่องจากที่ผ่านมาทางภาครัฐได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยไม่สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้เลย ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐนั่นเอง จึงทำให้ประเทศไทยนั้นยังไม่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น และ ใช้ได้จริง ไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น หรือเราจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นที่มาของ “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” ซึ่งเป็นปัญหาค้างคามาเป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากนักวิจัยไทยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้ทุนภาครัฐอื่น ๆ มีการเอางานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในอัตราที่ต่ำมากเลยทีเดียว เหตุเพราะขาดการสนับสนุนเชิงพาณิชย์หรือขาดแรงจูงใจทางด้านผลประโยชน์นั่นเองค่ะ

       แต่ทางภาครัฐได้มองเห็นปัญหาและเห็นช่องทางในการสนับสนุนงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ที่มีศักยภาพพร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ ให้สามารถสร้างผลงานจากหิ้งสู่ห้างได้อย่างเป็นรูปธรรม

        ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้รับทุน นักวิจัย ผู้ให้ทุน ผู้ขอใช้สิทธิในงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมเลยทีเดียว เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นการผลิตและพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ในประเทศอีกด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปนี้

กำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได้
กำหนดกลไกการบริหารจัดการและติดตามการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
กำหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

       แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้จะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆที่กฎหมายกำหนดตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานให้ทุน ผู้รับทุน นักวิจัย บุคคลภายนอกที่ขอใช้สิทธิในงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ค่ะ

ในตอนนี้เรามีโครงการ TSLP Technology Seeker Leadership Program By IPACE) โครงการเพื่อปลุกปั้นนักแสวงหาเทคโนยีมืออาชีพทุกคน ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการ #TSLP คืออะไร ?

ทางทีมงาน IPACE (By IDG) จัดโครงการนี้เพื่อเป็นโครงการเชื่อมโยงความต้องการ "เทคโนโลยี" ของผู้ประกอบการ หรือบริษัทต่าง ๆ เข้ากับเทคโนโลยีซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยภายในประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่นักแสวงหาเทคโนโลยีได้ประสบพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, ขั้นตอนซื้อ-ขายเทคโนโลยี และ การสร้างธุรกิจ

รับข้อมูลด้านเทคโนโลยีตามความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิทธิในการรับคำปรึกษาเบื้องต้นในด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามความต้องการ (เช่น: ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า หรือสิทธิบัตร เป็นต้น)

การให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ เทคโนโลยี
แนวทางการเจรจา เมื่อต้องไปติดต่อกับเจ้าของเทคโนโลยี
วิธีการประเมินผลงานวิจัย/เทคโนโลยี ในมุมมองของ Global Market

** เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ที่ท่านจะได้รับ **

รายละเอียดเพิ่มเติม & กรอกข้อมูลได้ที่นี่ 

หากท่านใดสนใจต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมในด้านสิทธิบัตรทาง IDG มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกท่าน

โทร: 02-011-7161 ถึง 6 (ติดต่อ 301 – 304) ฝ่ายสิทธิบัตร

E-Mail: patent@idgthailand.com

Line: @idgthailand

Click Here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
crossmenuchevron-down