OUR BLOG

เปิดกล่อง The Trend-Driven Innovation Toolkit ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภคแห่งอนาคต

idg 201802 37 1

เปิดกล่องThe Trend-Driven Innovation Toolkit
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภคแห่งอนาคต

ปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประสบการณ์และข้อมูลความรู้ได้มากขึ้น ทำให้ความคาดหวังในตัวสินค้าหรือบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การเรียนรู้และการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นอีก Key Success หนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจและสร้างมุมมองทางนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นค่ะ

  • TDI Workshop 25
  • TDI Workshop 24

PreviousNext12

Trend Driven Innovation Methodology (TDI Methodology) จึงถูกพัฒนาขึ้นโดย TrendWatching ซึ่งเป็นวิธีเรียนรู้นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และทดลองตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงต้นกำเนิดของนวัตกรรม และเข้าใจพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ

โดยวิธีการเรียนรู้ข้างต้นนี้ จะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้สำคัญ คือ The Trend-Driven Innovation Toolkit ค่ะ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือช่วยวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภค ที่มีสีสันและลวดลาย สวยสะดุดตา ภายในประกอบไปด้วยกล่องบรรจุการ์ดสำหรับการวิเคราะห์ 6 ประเภท รวมทั้ง Consumer Trend Canvas (CTC) ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภค และยังช่วยในการวิเคราะห์หาความคาดหวังใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของผู้บริโภค ผ่านประสบการณ์จากนวัตกรรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งช่วยให้เราวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความคาดหวังได้ดีกว่าเดิมค่ะ

tdi course 2018 pic 05

TDI Workshop 16

TDI Workshop 17

TDI Workshop 15

YOUR BIG IDEA INSTRUCTION GUIDE

TDI Workshop 18

1. Trend & Inspiration เป็นหัวใจหลักของกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Trend Driven Innovation เริ่มต้นจาก Trend หรือธุรกิจ ที่เป็นแรงบันดาลใจ ตามด้วยการยกตัวอย่างนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว ที่นำ Trend ที่เราสนใจมาประยุกต์ใช้ โดยวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรจึงสามารถตอบสนองและสามารถสร้าง Connection กับผู้บริโภคได้? หรือเพราะอะไรจึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับแบรนด์นั้นๆ ได้?

TDI Workshop 19

2. Basic Need ความจำเป็นพื้นฐานของผู้บริโภค หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ที่สัมพันธ์กับ Trend ที่เราสนใจ

TDI Workshop 20

3. Driver of Change ตัวขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้บริโภค โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • การเปลี่ยนแปลงระยะยาว : ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจใช้เวลาข้ามปี หรือข้ามทศวรรษ ที่มีผลทำให้ Trend นี้เกิดขึ้นได้
  • สิ่งกระตุ้น : ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วน หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีผลกับ Trend
TDI Workshop 21

4. Emerging Expectations ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น เมื่อนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ ในทิศทางที่แปลกใหม่และน่าสนใจแล้ว ลูกค้ามักจะมีความคาดหวังที่มากขึ้น หัวข้อนี้จะช่วยให้เรามองจุดศูนย์กลาง จุดตึงเครียดของเทรนด์ และมองในมุมลูกค้าถึงสิ่งที่เขาคาดหวังในอนาคต

TDI Workshop 22

5. Innovation Type  เป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์หัวข้อก่อนหน้าทั้งหมด โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกัน ซึ่งอุปกรณ์นี้จะสามารถช่วยให้คุณ Focus ได้ถูกจุด สามารถนำไปสู่การค้นพบช่องทาง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทรนด์นี้กับธุรกิจของคุณ

TDI Workshop 23

6. Who เพื่อใคร? วิเคราะห์ถึง Trend นี้ว่าเหมาะกับคนประเภทไหน? Lifestyle เป็นอย่างไร? หรือเราจะสามารถดึงความสนใจจากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ จากที่มาที่ไปของเทรนด์นี้ได้อย่างไร?

7. Innovate เมื่อเรารวมข้อมูลทุกอย่างในข้อ 1-6 แล้ว คุณจะสามารถค้นพบช่องว่าง หรือนวัตกรรมใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า Your Big Idea จากการวิเคราะห์ดังกล่าว โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น สามารถมาจากสิ่งต่างๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกันเลย หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการนำไอเดียที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ให้ออกมาในรูปแบบใหม่ๆ

TDI Workshop 14

Your Big Idea

ซึ่งชุดเครื่องมือ The Trend-Driven Innovation Toolkit นี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาในคอร์ส Trend Driven Innovation for Food Industry ทุกท่าน จะถือเป็นคนไทยกลุ่มแรก ที่จะได้เรียนรู้และศึกษาวิธีการใช้งานชุดเครื่องมือดังกล่าว เพื่อเจาะลึกเทรนด์สำคัญต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อม Workshop ฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ เพื่อนำแนวคิดที่ได้กลับไปสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อเเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจของท่านได้ในอนาคตค่ะ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ