International Website

เปิดกล่องThe Trend-Driven Innovation Toolkit
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภคแห่งอนาคต

ปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประสบการณ์และข้อมูลความรู้ได้มากขึ้น ทำให้ความคาดหวังในตัวสินค้าหรือบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การเรียนรู้และการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นอีก Key Success หนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจและสร้างมุมมองทางนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นค่ะ

PreviousNext12

Trend Driven Innovation Methodology (TDI Methodology) จึงถูกพัฒนาขึ้นโดย TrendWatching ซึ่งเป็นวิธีเรียนรู้นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และทดลองตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงต้นกำเนิดของนวัตกรรม และเข้าใจพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ

โดยวิธีการเรียนรู้ข้างต้นนี้ จะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้สำคัญ คือ The Trend-Driven Innovation Toolkit ค่ะ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือช่วยวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภค ที่มีสีสันและลวดลาย สวยสะดุดตา ภายในประกอบไปด้วยกล่องบรรจุการ์ดสำหรับการวิเคราะห์ 6 ประเภท รวมทั้ง Consumer Trend Canvas (CTC) ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภค และยังช่วยในการวิเคราะห์หาความคาดหวังใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของผู้บริโภค ผ่านประสบการณ์จากนวัตกรรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งช่วยให้เราวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความคาดหวังได้ดีกว่าเดิมค่ะ

YOUR BIG IDEA INSTRUCTION GUIDE

1. Trend & Inspiration เป็นหัวใจหลักของกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Trend Driven Innovation เริ่มต้นจาก Trend หรือธุรกิจ ที่เป็นแรงบันดาลใจ ตามด้วยการยกตัวอย่างนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว ที่นำ Trend ที่เราสนใจมาประยุกต์ใช้ โดยวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรจึงสามารถตอบสนองและสามารถสร้าง Connection กับผู้บริโภคได้? หรือเพราะอะไรจึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับแบรนด์นั้นๆ ได้?

2. Basic Need ความจำเป็นพื้นฐานของผู้บริโภค หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ที่สัมพันธ์กับ Trend ที่เราสนใจ

3. Driver of Change ตัวขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้บริโภค โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • การเปลี่ยนแปลงระยะยาว : ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจใช้เวลาข้ามปี หรือข้ามทศวรรษ ที่มีผลทำให้ Trend นี้เกิดขึ้นได้
  • สิ่งกระตุ้น : ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วน หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีผลกับ Trend

4. Emerging Expectations ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น เมื่อนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ ในทิศทางที่แปลกใหม่และน่าสนใจแล้ว ลูกค้ามักจะมีความคาดหวังที่มากขึ้น หัวข้อนี้จะช่วยให้เรามองจุดศูนย์กลาง จุดตึงเครียดของเทรนด์ และมองในมุมลูกค้าถึงสิ่งที่เขาคาดหวังในอนาคต

5. Innovation Type  เป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์หัวข้อก่อนหน้าทั้งหมด โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกัน ซึ่งอุปกรณ์นี้จะสามารถช่วยให้คุณ Focus ได้ถูกจุด สามารถนำไปสู่การค้นพบช่องทาง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทรนด์นี้กับธุรกิจของคุณ

6. Who เพื่อใคร? วิเคราะห์ถึง Trend นี้ว่าเหมาะกับคนประเภทไหน? Lifestyle เป็นอย่างไร? หรือเราจะสามารถดึงความสนใจจากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ จากที่มาที่ไปของเทรนด์นี้ได้อย่างไร?

7. Innovate เมื่อเรารวมข้อมูลทุกอย่างในข้อ 1-6 แล้ว คุณจะสามารถค้นพบช่องว่าง หรือนวัตกรรมใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า Your Big Idea จากการวิเคราะห์ดังกล่าว โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น สามารถมาจากสิ่งต่างๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกันเลย หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการนำไอเดียที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ให้ออกมาในรูปแบบใหม่ๆ

ซึ่งชุดเครื่องมือ The Trend-Driven Innovation Toolkit นี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาในคอร์ส Trend Driven Innovation for Food Industry ทุกท่าน จะถือเป็นคนไทยกลุ่มแรก ที่จะได้เรียนรู้และศึกษาวิธีการใช้งานชุดเครื่องมือดังกล่าว เพื่อเจาะลึกเทรนด์สำคัญต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อม Workshop ฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ เพื่อนำแนวคิดที่ได้กลับไปสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อเเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจของท่านได้ในอนาคตค่ะ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

เปิดกล่องThe Trend-Driven Innovation Toolkit
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภคแห่งอนาคต

ปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประสบการณ์และข้อมูลความรู้ได้มากขึ้น ทำให้ความคาดหวังในตัวสินค้าหรือบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การเรียนรู้และการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นอีก Key Success หนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจและสร้างมุมมองทางนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นค่ะ

PreviousNext12

Trend Driven Innovation Methodology (TDI Methodology) จึงถูกพัฒนาขึ้นโดย TrendWatching ซึ่งเป็นวิธีเรียนรู้นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และทดลองตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงต้นกำเนิดของนวัตกรรม และเข้าใจพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ

โดยวิธีการเรียนรู้ข้างต้นนี้ จะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้สำคัญ คือ The Trend-Driven Innovation Toolkit ค่ะ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือช่วยวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภค ที่มีสีสันและลวดลาย สวยสะดุดตา ภายในประกอบไปด้วยกล่องบรรจุการ์ดสำหรับการวิเคราะห์ 6 ประเภท รวมทั้ง Consumer Trend Canvas (CTC) ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภค และยังช่วยในการวิเคราะห์หาความคาดหวังใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของผู้บริโภค ผ่านประสบการณ์จากนวัตกรรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งช่วยให้เราวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความคาดหวังได้ดีกว่าเดิมค่ะ

YOUR BIG IDEA INSTRUCTION GUIDE

1. Trend & Inspiration เป็นหัวใจหลักของกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Trend Driven Innovation เริ่มต้นจาก Trend หรือธุรกิจ ที่เป็นแรงบันดาลใจ ตามด้วยการยกตัวอย่างนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว ที่นำ Trend ที่เราสนใจมาประยุกต์ใช้ โดยวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรจึงสามารถตอบสนองและสามารถสร้าง Connection กับผู้บริโภคได้? หรือเพราะอะไรจึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับแบรนด์นั้นๆ ได้?

2. Basic Need ความจำเป็นพื้นฐานของผู้บริโภค หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ที่สัมพันธ์กับ Trend ที่เราสนใจ

3. Driver of Change ตัวขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้บริโภค โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • การเปลี่ยนแปลงระยะยาว : ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจใช้เวลาข้ามปี หรือข้ามทศวรรษ ที่มีผลทำให้ Trend นี้เกิดขึ้นได้
  • สิ่งกระตุ้น : ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วน หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีผลกับ Trend

4. Emerging Expectations ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น เมื่อนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ ในทิศทางที่แปลกใหม่และน่าสนใจแล้ว ลูกค้ามักจะมีความคาดหวังที่มากขึ้น หัวข้อนี้จะช่วยให้เรามองจุดศูนย์กลาง จุดตึงเครียดของเทรนด์ และมองในมุมลูกค้าถึงสิ่งที่เขาคาดหวังในอนาคต

5. Innovation Type  เป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์หัวข้อก่อนหน้าทั้งหมด โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกัน ซึ่งอุปกรณ์นี้จะสามารถช่วยให้คุณ Focus ได้ถูกจุด สามารถนำไปสู่การค้นพบช่องทาง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทรนด์นี้กับธุรกิจของคุณ

6. Who เพื่อใคร? วิเคราะห์ถึง Trend นี้ว่าเหมาะกับคนประเภทไหน? Lifestyle เป็นอย่างไร? หรือเราจะสามารถดึงความสนใจจากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ จากที่มาที่ไปของเทรนด์นี้ได้อย่างไร?

7. Innovate เมื่อเรารวมข้อมูลทุกอย่างในข้อ 1-6 แล้ว คุณจะสามารถค้นพบช่องว่าง หรือนวัตกรรมใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า Your Big Idea จากการวิเคราะห์ดังกล่าว โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น สามารถมาจากสิ่งต่างๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกันเลย หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการนำไอเดียที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ให้ออกมาในรูปแบบใหม่ๆ

ซึ่งชุดเครื่องมือ The Trend-Driven Innovation Toolkit นี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาในคอร์ส Trend Driven Innovation for Food Industry ทุกท่าน จะถือเป็นคนไทยกลุ่มแรก ที่จะได้เรียนรู้และศึกษาวิธีการใช้งานชุดเครื่องมือดังกล่าว เพื่อเจาะลึกเทรนด์สำคัญต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อม Workshop ฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ เพื่อนำแนวคิดที่ได้กลับไปสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อเเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจของท่านได้ในอนาคตค่ะ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down