หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในองค์กร 

Unlocking Successful Trademark Strategy
เทคนิคการเพิ่มมูลค่า “เครื่องหมายการค้า” สู่การเป็น Sustainable Living Brand

ระยะเวลาในการจัดอบรม 1 วัน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้สุดยอดเทคนิคการเพิ่มมูลค่า “เครื่องหมายการค้า” เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อ ไปจนถึงวิธีการออกแบบเครื่องหมายการค้าให้สามารถจดทะเบียนได้ พร้อม Workshop การสืบค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำขอ รวมทั้ง Case study เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าและวิธีการรับมือที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อบรม 1 วันเต็ม (6 ชั่วโมง)

 • ถอดรหัส พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการตั้งชื่อและออกแบบเครื่องหมายการค้าให้สามารถจดทะเบียนได้
 • เรียนรู้กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าเครื่องหมายการค้า สู่การเป็น Sustainable Living Brand
 • ศึกษา Case study เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า พร้อมวิธีรับมือที่ถูกต้อง
 • Workshop การสืบค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำขอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับจดทะเบียน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

คุณคณิศร อู่พิทักษ์

 • โทรศัพท์ 02 011 7161 ต่อ 301-304
 • อีเมล kanisorn.au@idgthailand.com
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda