International Website

รู้หรือไม่?
งานอันมีลิขสิทธิ์..ก็จดเครื่องหมายการค้าได้!

ตัวการ์ตูนที่โลดแล่นบนจอภาพยนตร์ ในแง่ของกฎหมายแล้วนั้นถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 ว่าด้วยงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประเภท วรรณกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงฯ กรณีที่มีผู้ทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเพราะเจ้าของสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะใช้งานสร้างสรรค์ดังกล่าว

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น! ลิขสิทธิ์ก็มีวันหมดอายุได้ครับ ว่าด้วยอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

และเวลามีปัญหาข้อพิพาทกับบุคคลอื่น หากไม่ปรากฏว่าเราในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์นำผลงานไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน อาจจะเป็นช่องว่างให้บุคคลที่ไม่หวังดี นำความโด่งดังของผลงานเราไปจดทะเบียนและวางขายสินค้าตัดหน้าได้ อาจต้องไปดำเนินการเพิกถอนและฟ้องร้อง เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ฉะนั้นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์จึงควรนำงานสร้างสรรค์นั้นมาต่อยอดให้เกิดการคุ้มครองอย่างสูงสุด โดยการนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันผู้อื่นมาละเมิดและให้ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองอย่างรอบด้าน เพราะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีไว้เพื่อคุ้มครองชื่อ โลโก้ ตราสินค้า ยี่ห้อของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี อีกด้วยนะครับ

ก่อนอื่นเราต้องมาท้าวความกันอีกรอบครับว่า งานลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า มีความแตกต่างกัน และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาคนละประเภทกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

  • ลิขสิทธิ์ คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม ดนตรีกรรม ภาพยนตร์ เป็นต้น เกิดขึ้น สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา โดยไม่ต้องจดทะเบียน
  • เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย ยี่ห้อ ตราสินค้า ที่ใช้กับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เช่น Starbuck , Nike , Adidas หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วนั้นมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 44 และสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า ที่พัฒนามาจากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่าทั้งลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้านั้น มีความแตกต่างกันนะครับ หากคุณผู้อ่านมีงานอันมีลิขสิทธิ์และต้องการต่อยอดเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ของตัวเอง ก็สามารถนำมาจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้นะครับ ซึ่งทาง IDG มีบริการ TRADEMARK & COPYRIGHT จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ หากท่านใดสนใจสามารถ Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แบนเนอร์ได้เลยครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

รู้หรือไม่?
งานอันมีลิขสิทธิ์..ก็จดเครื่องหมายการค้าได้!

ตัวการ์ตูนที่โลดแล่นบนจอภาพยนตร์ ในแง่ของกฎหมายแล้วนั้นถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 ว่าด้วยงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประเภท วรรณกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงฯ กรณีที่มีผู้ทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเพราะเจ้าของสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะใช้งานสร้างสรรค์ดังกล่าว

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น! ลิขสิทธิ์ก็มีวันหมดอายุได้ครับ ว่าด้วยอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

และเวลามีปัญหาข้อพิพาทกับบุคคลอื่น หากไม่ปรากฏว่าเราในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์นำผลงานไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน อาจจะเป็นช่องว่างให้บุคคลที่ไม่หวังดี นำความโด่งดังของผลงานเราไปจดทะเบียนและวางขายสินค้าตัดหน้าได้ อาจต้องไปดำเนินการเพิกถอนและฟ้องร้อง เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ฉะนั้นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์จึงควรนำงานสร้างสรรค์นั้นมาต่อยอดให้เกิดการคุ้มครองอย่างสูงสุด โดยการนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันผู้อื่นมาละเมิดและให้ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองอย่างรอบด้าน เพราะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีไว้เพื่อคุ้มครองชื่อ โลโก้ ตราสินค้า ยี่ห้อของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี อีกด้วยนะครับ

ก่อนอื่นเราต้องมาท้าวความกันอีกรอบครับว่า งานลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า มีความแตกต่างกัน และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาคนละประเภทกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

  • ลิขสิทธิ์ คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม ดนตรีกรรม ภาพยนตร์ เป็นต้น เกิดขึ้น สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา โดยไม่ต้องจดทะเบียน
  • เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย ยี่ห้อ ตราสินค้า ที่ใช้กับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เช่น Starbuck , Nike , Adidas หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วนั้นมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 44 และสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า ที่พัฒนามาจากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่าทั้งลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้านั้น มีความแตกต่างกันนะครับ หากคุณผู้อ่านมีงานอันมีลิขสิทธิ์และต้องการต่อยอดเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ของตัวเอง ก็สามารถนำมาจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้นะครับ ซึ่งทาง IDG มีบริการ TRADEMARK & COPYRIGHT จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ หากท่านใดสนใจสามารถ Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แบนเนอร์ได้เลยครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy