OUR BLOG

รู้หรือไม่? งานอันมีลิขสิทธิ์..ก็จดเครื่องหมายการค้าได้!

idg ip blog 11 1

รู้หรือไม่?
งานอันมีลิขสิทธิ์..ก็จดเครื่องหมายการค้าได้!

ตัวการ์ตูนที่โลดแล่นบนจอภาพยนตร์ ในแง่ของกฎหมายแล้วนั้นถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 ว่าด้วยงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประเภท วรรณกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงฯ กรณีที่มีผู้ทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเพราะเจ้าของสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะใช้งานสร้างสรรค์ดังกล่าว

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น! ลิขสิทธิ์ก็มีวันหมดอายุได้ครับ ว่าด้วยอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

และเวลามีปัญหาข้อพิพาทกับบุคคลอื่น หากไม่ปรากฏว่าเราในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์นำผลงานไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน อาจจะเป็นช่องว่างให้บุคคลที่ไม่หวังดี นำความโด่งดังของผลงานเราไปจดทะเบียนและวางขายสินค้าตัดหน้าได้ อาจต้องไปดำเนินการเพิกถอนและฟ้องร้อง เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ฉะนั้นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์จึงควรนำงานสร้างสรรค์นั้นมาต่อยอดให้เกิดการคุ้มครองอย่างสูงสุด โดยการนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันผู้อื่นมาละเมิดและให้ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองอย่างรอบด้าน เพราะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีไว้เพื่อคุ้มครองชื่อ โลโก้ ตราสินค้า ยี่ห้อของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี อีกด้วยนะครับ

ก่อนอื่นเราต้องมาท้าวความกันอีกรอบครับว่า งานลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า มีความแตกต่างกัน และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาคนละประเภทกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

  • ลิขสิทธิ์ คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม ดนตรีกรรม ภาพยนตร์ เป็นต้น เกิดขึ้น สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา โดยไม่ต้องจดทะเบียน
  • เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย ยี่ห้อ ตราสินค้า ที่ใช้กับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เช่น Starbuck , Nike , Adidas หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วนั้นมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 44 และสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า ที่พัฒนามาจากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์

idg ip blog 11 1

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่าทั้งลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้านั้น มีความแตกต่างกันนะครับ หากคุณผู้อ่านมีงานอันมีลิขสิทธิ์และต้องการต่อยอดเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ของตัวเอง ก็สามารถนำมาจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้นะครับ ซึ่งทาง IDG มีบริการ TRADEMARK & COPYRIGHT จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ หากท่านใดสนใจสามารถ Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แบนเนอร์ได้เลยครับ

IDG IG 110

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ