OUR BLOG

ค่าธรรมเนียมการจดเครื่องหมายการค้าในไทย ที่คุณอาจยังไม่รู้?

idg 201802 38

จดเครื่องหมายการค้าในไทย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

dip 2

ผู้ประกอบการหลายท่านที่วางแผนจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย คงเคยสับสนกับเรื่อง “ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ว่าแท้จริงแล้วในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายนั้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่าไหร่กันแน่? วันนี้ IDG จึงอยากมาอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกันนะครับ

ก่อนจะไปคำนวณค่าธรรมเนียมกัน เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “จำพวก” และ “รายการ” ของสินค้าและบริการกันก่อนนะครับ เพราะทั้งสองคำนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณค่าธรรมเนียมครับ

  • คำว่า “จำพวก” หมายถึง กลุ่มของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันถูกจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ยื่นคำขอจะต้องระบุจำพวกของสินค้าหรือบริการให้ถูกต้องด้วย โดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แบ่งจำพวกสินค้าและบริการไว้ทั้งสิ้น 45 จำพวก (เพิ่มเติม คลิกที่นี่)
  • ส่วนคำว่า “รายการ” หมายถึงรายการสินค้าหรือบริการที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยจะต้องระบุเป็นอย่างๆ ให้ชัดเจน เช่น หากผู้ยื่นคำขอจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง อาจระบุรายการสินค้า เช่น ครีมบำรุงผิวหน้า, แป้งทาหน้า, สิปสติก เป็นต้น

สำหรับ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ถูกกำหนดไว้ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

money 2212965ss
  • 1. ในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มีรายการตั้งแต่ 1 ถึง 5 รายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 1,000 บาทถ้าสินค้าหรือบริการอยู่ในจำพวกเดียวกัน และมีรายการตั้งแต่ 1 ถึง 5 รายการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคิด ตามจำนวนรายการ สินค้าหรือบริการ รายการละ 1,000 บาท
    • ตัวอย่างเช่น บริษัท ผิวสวย จำกัด ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้า 1) ครีมบำรุงผิวหน้า, 2) แป้งทาหน้า, 3) สิปสติก รวม 3 รายการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 3,000 บาท
  • 2. ในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มีมากกว่า 5 รายการ ค่าธรรมเนียมจำพวกละ 9,000 บาทถ้าสินค้าหรือบริการในจำพวกเดียวกัน มีรายการตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราแบบ เหมาจ่าย จำพวกละ 9,000 บาท ไม่ว่าจะมีสินค้าหรือบริการในจำพวกนั้น กี่รายการก็ตาม
    • ตัวอย่างเช่น บริษัท อร่อย จำกัด ต้องการจดทะเบียนกับสินค้า 1) ข้าวสาร, 2) แป้งสาลี, 3) แป้งมันสำปะหลัง 4) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, 5) น้ำส้มสายชู, 6) ซอสหอยนางรม รวม 6 รายการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 9,000 บาท

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ