International Website

จดเครื่องหมายการค้าในไทย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

ผู้ประกอบการหลายท่านที่วางแผนจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย คงเคยสับสนกับเรื่อง “ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ว่าแท้จริงแล้วในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายนั้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่าไหร่กันแน่? วันนี้ IDG จึงอยากมาอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกันนะครับ

ก่อนจะไปคำนวณค่าธรรมเนียมกัน เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “จำพวก” และ “รายการ” ของสินค้าและบริการกันก่อนนะครับ เพราะทั้งสองคำนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณค่าธรรมเนียมครับ

 • คำว่า “จำพวก” หมายถึง กลุ่มของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันถูกจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ยื่นคำขอจะต้องระบุจำพวกของสินค้าหรือบริการให้ถูกต้องด้วย โดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แบ่งจำพวกสินค้าและบริการไว้ทั้งสิ้น 45 จำพวก (เพิ่มเติม คลิกที่นี่)
 • ส่วนคำว่า “รายการ” หมายถึงรายการสินค้าหรือบริการที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยจะต้องระบุเป็นอย่างๆ ให้ชัดเจน เช่น หากผู้ยื่นคำขอจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง อาจระบุรายการสินค้า เช่น ครีมบำรุงผิวหน้า, แป้งทาหน้า, สิปสติก เป็นต้น

สำหรับ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ถูกกำหนดไว้ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 • 1. ในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มีรายการตั้งแต่ 1 ถึง 5 รายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 1,000 บาทถ้าสินค้าหรือบริการอยู่ในจำพวกเดียวกัน และมีรายการตั้งแต่ 1 ถึง 5 รายการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคิด ตามจำนวนรายการ สินค้าหรือบริการ รายการละ 1,000 บาท
  • ตัวอย่างเช่น บริษัท ผิวสวย จำกัด ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้า 1) ครีมบำรุงผิวหน้า, 2) แป้งทาหน้า, 3) สิปสติก รวม 3 รายการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 3,000 บาท
 • 2. ในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มีมากกว่า 5 รายการ ค่าธรรมเนียมจำพวกละ 9,000 บาทถ้าสินค้าหรือบริการในจำพวกเดียวกัน มีรายการตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราแบบ เหมาจ่าย จำพวกละ 9,000 บาท ไม่ว่าจะมีสินค้าหรือบริการในจำพวกนั้น กี่รายการก็ตาม
  • ตัวอย่างเช่น บริษัท อร่อย จำกัด ต้องการจดทะเบียนกับสินค้า 1) ข้าวสาร, 2) แป้งสาลี, 3) แป้งมันสำปะหลัง 4) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, 5) น้ำส้มสายชู, 6) ซอสหอยนางรม รวม 6 รายการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 9,000 บาท

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

จดเครื่องหมายการค้าในไทย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

ผู้ประกอบการหลายท่านที่วางแผนจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย คงเคยสับสนกับเรื่อง “ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ว่าแท้จริงแล้วในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายนั้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่าไหร่กันแน่? วันนี้ IDG จึงอยากมาอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกันนะครับ

ก่อนจะไปคำนวณค่าธรรมเนียมกัน เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “จำพวก” และ “รายการ” ของสินค้าและบริการกันก่อนนะครับ เพราะทั้งสองคำนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณค่าธรรมเนียมครับ

 • คำว่า “จำพวก” หมายถึง กลุ่มของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันถูกจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ยื่นคำขอจะต้องระบุจำพวกของสินค้าหรือบริการให้ถูกต้องด้วย โดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แบ่งจำพวกสินค้าและบริการไว้ทั้งสิ้น 45 จำพวก (เพิ่มเติม คลิกที่นี่)
 • ส่วนคำว่า “รายการ” หมายถึงรายการสินค้าหรือบริการที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยจะต้องระบุเป็นอย่างๆ ให้ชัดเจน เช่น หากผู้ยื่นคำขอจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง อาจระบุรายการสินค้า เช่น ครีมบำรุงผิวหน้า, แป้งทาหน้า, สิปสติก เป็นต้น

สำหรับ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ถูกกำหนดไว้ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 • 1. ในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มีรายการตั้งแต่ 1 ถึง 5 รายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 1,000 บาทถ้าสินค้าหรือบริการอยู่ในจำพวกเดียวกัน และมีรายการตั้งแต่ 1 ถึง 5 รายการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคิด ตามจำนวนรายการ สินค้าหรือบริการ รายการละ 1,000 บาท
  • ตัวอย่างเช่น บริษัท ผิวสวย จำกัด ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้า 1) ครีมบำรุงผิวหน้า, 2) แป้งทาหน้า, 3) สิปสติก รวม 3 รายการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 3,000 บาท
 • 2. ในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มีมากกว่า 5 รายการ ค่าธรรมเนียมจำพวกละ 9,000 บาทถ้าสินค้าหรือบริการในจำพวกเดียวกัน มีรายการตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราแบบ เหมาจ่าย จำพวกละ 9,000 บาท ไม่ว่าจะมีสินค้าหรือบริการในจำพวกนั้น กี่รายการก็ตาม
  • ตัวอย่างเช่น บริษัท อร่อย จำกัด ต้องการจดทะเบียนกับสินค้า 1) ข้าวสาร, 2) แป้งสาลี, 3) แป้งมันสำปะหลัง 4) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, 5) น้ำส้มสายชู, 6) ซอสหอยนางรม รวม 6 รายการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 9,000 บาท

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy