International Website

ทำไม? ต้องสืบค้นก่อนยื่นจด

สืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้ามาหรือยังครับ? 

เครื่องหมายการค้าที่จะยื่นจดไม่พบความเหมือนคล้ายใช่ไหมครับ?  

คำถามเหล่านี้ มักจะเกิดขึ้นตอนที่เราจะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แน่นอนว่าหลายท่านคงอาจสงสัยว่าการสืบค้นคืออะไร? สืบค้นไปทำไม? และมีประโยชน์อย่างไร?

การสืบค้นความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า คือ การสืบค้นเพื่อหาข้อมูลความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าในฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่เราจะนำไปจดทะเบียน เพื่อขอรับความคุ้มครองนั้น เราจะไม่รู้เลยว่ามีคนใช้เครื่องหมายการค้านี้หรือไม่? หรือมีความเหมือนคล้ายกับคนอื่นที่ยื่นจดทะเบียนไว้แล้วหรือยัง? จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลกรมฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนนั้นจะไม่เหมือนหรือคล้ายกับคนอื่น

การสืบค้นความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า ยังช่วยทำให้ทราบอีกว่า เครื่องหมายการค้าของเราที่จะยื่นจดทะเบียนมีแนวโน้มได้รับการจดทะเบียนมากน้อยเพียงใด? เพราะเราสามารถศึกษาข้อมูลเครื่องหมายการค้าจากฐานข้อมูลดังกล่าวได้ ว่าเครื่องหมายการค้านี้จดได้เพราะอะไรและจดไม่ได้เพราะอะไร? หากไม่ทำการสืบค้นก่อนยื่นจดและปรากฏว่านายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเพราะติดว่าไปเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายคนอื่น นอกจากจะเสียเวลาในการรอผลการตรวจสอบแล้ว อาจต้องเสียทุนทรัพย์ในการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่ และยังต้องทำการตลาดใหม่หมดด้วย ซึ่งแน่นอนว่าไม่คุ้มกันเลยใช่มั้ยครับ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า “ทำไมจึงควรสืบค้น..ก่อนยื่นจดทะเบียน” หรือทางที่ดีควรสืบค้นตั้งแต่จะเริ่มทำแบรนด์เลยจะดีกว่าครับ อาจจะเสียเวลาในการสืบค้น..แต่ดีกว่ามาเสียค่าใช้จ่ายมากมายหลายต่อ หากยื่นจดไม่ผ่าน!!

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ทำไม? ต้องสืบค้นก่อนยื่นจด

สืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้ามาหรือยังครับ? 

เครื่องหมายการค้าที่จะยื่นจดไม่พบความเหมือนคล้ายใช่ไหมครับ?  

คำถามเหล่านี้ มักจะเกิดขึ้นตอนที่เราจะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แน่นอนว่าหลายท่านคงอาจสงสัยว่าการสืบค้นคืออะไร? สืบค้นไปทำไม? และมีประโยชน์อย่างไร?

การสืบค้นความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า คือ การสืบค้นเพื่อหาข้อมูลความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าในฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่เราจะนำไปจดทะเบียน เพื่อขอรับความคุ้มครองนั้น เราจะไม่รู้เลยว่ามีคนใช้เครื่องหมายการค้านี้หรือไม่? หรือมีความเหมือนคล้ายกับคนอื่นที่ยื่นจดทะเบียนไว้แล้วหรือยัง? จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลกรมฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนนั้นจะไม่เหมือนหรือคล้ายกับคนอื่น

การสืบค้นความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า ยังช่วยทำให้ทราบอีกว่า เครื่องหมายการค้าของเราที่จะยื่นจดทะเบียนมีแนวโน้มได้รับการจดทะเบียนมากน้อยเพียงใด? เพราะเราสามารถศึกษาข้อมูลเครื่องหมายการค้าจากฐานข้อมูลดังกล่าวได้ ว่าเครื่องหมายการค้านี้จดได้เพราะอะไรและจดไม่ได้เพราะอะไร? หากไม่ทำการสืบค้นก่อนยื่นจดและปรากฏว่านายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเพราะติดว่าไปเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายคนอื่น นอกจากจะเสียเวลาในการรอผลการตรวจสอบแล้ว อาจต้องเสียทุนทรัพย์ในการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่ และยังต้องทำการตลาดใหม่หมดด้วย ซึ่งแน่นอนว่าไม่คุ้มกันเลยใช่มั้ยครับ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า “ทำไมจึงควรสืบค้น..ก่อนยื่นจดทะเบียน” หรือทางที่ดีควรสืบค้นตั้งแต่จะเริ่มทำแบรนด์เลยจะดีกว่าครับ อาจจะเสียเวลาในการสืบค้น..แต่ดีกว่ามาเสียค่าใช้จ่ายมากมายหลายต่อ หากยื่นจดไม่ผ่าน!!

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy