IDG's Brand Protection services

บริการเครื่องหมายการค้า

ครบ จบ ในที่เดียว

บริการเครื่องหมายการค้า
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องหมายการค้า

เราคือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องหมายการค้า

เรามีทีมทนายความมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายกรค้าโดยเฉพาะ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการคิดชื่อแบรนด์ อกแบบโลโก้ การสืบคันความเหมือนคล้ายการวิเคราะห์เครื่องหมายการค้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปจนถึงการคัดค้านและเพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่สุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องหมายการค้าและแบรนด์ของท่านจะได้รับการจดทะเบียนและได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลก

บริการของเรา

tm registration

บริการเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

- ดำเนินการโดยทนายความมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า

- บริการสืบค้นเครื่องหมาย การค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครื่องหมายการค้าที่มีประสบการณ์

- ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความพร้อม ในการใช้งานเครื่องหมายการค้าของคุณ

- การต่ออายุและการโอนเครื่องหมายการค้า

บริการเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

- ดำเนินการโดยทนายความมืออาชีพและ พันธมิตรกว่าร้อยรายเพื่อดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังประเทศต่าง ๆ

- บริการสืบค้นเครื่องหมายการค้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

- ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งานเครื่องหมายการค้าของคุณในต่างประเทศ

- การต่ออายุและการโอนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

บริการเครื่องหมายการค้า ระบบ Madrid

- ขยายการปกป้องเครื่องหมายการค้าไปมากกว่า 120 ประเทศ

- บริหารงานโดยทนายความมืออาชีพที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า

- บริการสืบค้นเครื่องหมายการค้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า

- ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกลยุทธ์ และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณ ให้ประสบความสำเร็จ

- บริการตอบกลับคำสั่งของนายทะเบียนทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการต่ออายุและโอนเครื่องหมายการค้า

ความรู้เบื้องต้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

      เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว สามารถคุ้มครองชื่อ ตรา สัญลักษณ์ โลโก้ รูปภาพ รูปถ่าย และแบบต่างๆ และช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายสามารถสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของตน เครื่องหมายช่วยให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจได้ถูกต้องว่าสินค้าหรือบริการนั้นมาจากแหล่งไหน มีคุณภาพและเชื่อถือได้หรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เจ้าของธุรกิจ นักออกแบบกราฟฟิก ฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด การปกป้องเครื่องหมายสามารถทำให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจและสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“เครื่องหมาย” สามารถอยู่ในรูปแบบของคำ แบบ 2-D และ 3-D คำสโลแกน เสียง หรือสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  เครื่องหมายแบ่งกลุ่มได้เป็น 4 ลักษณะ 

“โลโก้” ของท่าน
จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่?

     เวลาเราเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผมเชื่อว่าหลายท่านคงคิดถึงเรื่อง “ชื่อ” “โลโก้” หรือ “เครื่องหมายการค้า” เป็นอย่างแรกๆเลย และคงคิดว่าทำอย่างไรชื่อนั้นถึงจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะหากวันหนึ่งแบรนด์ของท่านเริ่ม ฮอต ฮิต ติดตลาดขึ้นมา

    นอกจากการสืบค้นเครื่องหมายการค้าผ่านฐานข้อมูลที่ท่านสามารถสืบค้นได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณาว่า เครื่องหมายของท่านไปเหมือนหรือคล้ายคลึงกับของคนอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ท่านควรจะใช้ 8 หลักการดังต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาว่า “ชื่อ” “โลโก้” หรือ “เครื่องหมาย” ที่ท่านต้องการใช้ในธุรกิจนั้น เหมาะสมและมีโอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากน้อยขนาดไหน

Pichamon Chantarapakdee

Director of International Operations

Chonlathit Nakprang

Assistant Trademark Manager

our work inspires smiles

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

เราให้บริการลูกค้าเกินกว่า 2,000 เครื่องหมาย ในธุรกิจตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนขนาด SME

แบบฟอร์มติดต่อทีมเครื่องหมายการค้า