ครั้งแรกในประเทศไทย!

การจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ

การจัดสัมมนาออนไลนื

ทรัพย์สินทางปัญญา

กับการปรับโมเดลธุรกิจให้รอด ในยุคNew Normal

 • IP สามารถให้อะไรกับคุณบ้าง?
 • ประเภทของ IP มีอะไรบ้าง?
 • ทำอย่างไรให้ได้ IP Rights?
 • จะบังคับใช้ IP Rights ต้องทำอย่างไร?
 • เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการจัดการ IP มีอะไรบ้าง?
 • จะจัดการ IP Portfolio อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?
 • ทำไมต้องมี IP Policy ในธุรกิจของคุณ?
 • IP เกี่ยวกับกลยุทธ์ของธุรกิจของคุณอย่างไร?
 • จะเริ่มเขียนแผนกลยุทธ์ด้าน IP อย่างไร?
 • จะปฎิบัติตามกลยุทธ์ให้ได้ผล ควรทำอย่างไร?
 • แหล่งทุนที่สนับสนุนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย IP ที่มีไหนบ้าง?
 • ประเภทของ IP ที่เหมาะสมกับการขอทุน มีอะไรบ้าง?
 • จะเตรียม Pitch Deck เพื่อสื่อสารคุณภาพและความสัมพันธ์ของ IP ในธุรกิจของคุณอย่างไร?

Early bird จะหมดเวลาในอีก

UPCOMING

ASEAN IP Strategies series 1st (Thailand)
27 May 202
COMING SOON
ทรัพย์สินทางปัญญากับการปรับโมเดลธุรกิจให้รอดในยุค New Normal
29 May 2020
COMING SOON
ASEAN IP Strategies series 2nd (Malaysia)
10 June 2020
COMING SOON
Previous
Next

IDG Training Course
การอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัติกรรม

IDG Academy คือผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ IDG Academy
จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทั้งใน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์หลายปีเราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตร ที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างดีในงบประมาณที่เหมาะสม

Creation
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

Protection
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ในงานวิจัยและนวัตกรรม

Utilization
การนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์

Enforcement
กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิ์

Creation
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

Creation Training Course

 • ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
 • การสืบค้นเครื่องหมายการค้าเพื่อวิเคราะห์และสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า
 • การวิเคราะห์สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

Protection
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ในงานวิจัยและนวัตกรรม

Protection Training Course

 • Intensive Patent โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ
 • Intensive Copyrights การเรียนรู้ลิขสิทธิ์แบบเข้มข้น
 • Trade Secret Management การจัดการความลับทางการค้าภายในองค์กร

Utilization
การนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์

Ultilization Training Course

 • การสร้างนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแนวคิดเทรนด์ผู้บริโภค
 • การวิเคราะห์แฟ้มทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และตลาดซื้อขายที่น่าสนใจ

Enforcement
กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิ์

Enforcement Training Course

 • สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการป้องกันและรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อบรมสิทธิบัตร

Creation Training Course
ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า
การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
การสืบค้นเครื่องหมายการค้าเพื่อวิเคราะห์และสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า
การวิเคราะห์สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

Protection Training Course
Intensive Patent โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ
Intensive Copyrights การเรียนรู้ลิขสิทธิ์แบบเข้มข้น
Trade Secret Management การจัดการความลับทางการค้าภายในองค์กร

Ultilization Training Course
การสร้างนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแนวคิดเทรนด์ผู้บริโภค
การวิเคราะห์แฟ้มทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การประเมิณมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และตลาดซื้อขายที่น่าสนใจ

Enforcement Training Course
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
แนวทางการป้องกันและรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดอบรม สัมมนา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร: 02-011-7161 ถึง 6 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา กรุณากด 201, 202 E-Mail: ipdept@idgthailand.com
line_qr-code
fb_qr-code

“ขอขอบคุณที่ใช้บริการกับ IDG Thailand”

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล


0 + 4 = ?

Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •