งานสัมนาฟรี! เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโซนภาคอีสาน
“กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า”
จัดโดย อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า

โครงการอบรมที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในโซนภาคอีสาน ให้มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเครื่องหมายการค้ามายิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ, นักพัฒนาธุรกิจ, นักการตลาด และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาเจาะลึกกลยุทธ์การสร้างเครื่องหมายการค้าในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการการตั้งชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจดทะเบียน ไปจนถึงการนำตัวอย่างกรณีศึกษาและการละเมิดเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ต่างๆ มาวิเคราะห์และชี้แนวทางแก้ไข จากมุมมองของนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ

สัมมนาฟรี! ไม่มีใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจโซนภาคอีสานสำรองที่นั่งด่วนครับ รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่ง เท่านั้น!!

0Days0Hours0Minutes0Seconds

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น,  ส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์, พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา, สร้างความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญากับนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวงจรงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นปัจจุบันได้ดำเนินการโดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

IDG In-House Training Course แนะนำหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับจัดอบรมภายในองค์กร

สนใจบริการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กรุณาติดต่อ โทร. 02-011-7161 ต่อ 201-202  หรือแชท LINE ID : @idgacademy

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda

Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy