งานสัมนาฟรี! เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโซนภาคอีสาน
“กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า”
จัดโดย อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า

โครงการอบรมที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในโซนภาคอีสาน ให้มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเครื่องหมายการค้ามายิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ, นักพัฒนาธุรกิจ, นักการตลาด และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาเจาะลึกกลยุทธ์การสร้างเครื่องหมายการค้าในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการการตั้งชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจดทะเบียน ไปจนถึงการนำตัวอย่างกรณีศึกษาและการละเมิดเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ต่างๆ มาวิเคราะห์และชี้แนวทางแก้ไข จากมุมมองของนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ

สัมมนาฟรี! ไม่มีใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจโซนภาคอีสานสำรองที่นั่งด่วนครับ รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่ง เท่านั้น!!

0Days0Hours0Minutes0Seconds

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น,  ส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์, พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา, สร้างความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญากับนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวงจรงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นปัจจุบันได้ดำเนินการโดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

IDG In-House Training Course แนะนำหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับจัดอบรมภายในองค์กร

สนใจบริการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กรุณาติดต่อ โทร. 02-011-7161 ต่อ 201-202  หรือแชท LINE ID : @idgacademy

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda