ออกแบบเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

เรื่องเว็บไซต์ไว้ใจให้เราดูแล

ด้วยทีมงานคุณภาพ ระดับมืออาชีพ

ออกแบบเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

เว็บไซด์และสื่อออนไลน์ช่องทางการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ ที่หลายธุรกิจเลือกใช้ ที่ IDG เรามีบุคคลากรเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดสินค้าหรือบริการผ่านโลกออนไลน์ โดยเลือกรูปแบบและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับองค์กรหรือธุรกิจต่างๆ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“เว็บไซต์คือ การตลาดที่ได้ผลดีที่สุดในขณะนี้”

บริการด้านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

Web Design

บริการจัดทำเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ขายของออนไลน์

ออกแบบเว็บไซต์ประเภทต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่รู้จัก เราเน้นการออกแบบที่สวยและตอบโจทย์ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างรองรับ SEO มีระบบหลังบ้าน(Admin)สามารถอัพเดทข้อมูลได้เอง ทำเว็บไซต์กับเรา ฟรี! สอนการใช้งาน

Web Development

เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ระบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

รับเขียนโปรแกรมระบบต่างๆตามความต้องการของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจคุณ บริการของเรายังครอบคลุมถึงการทำงานระดับ Hosting Server สามารถดูแลและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา วิเคราะห์และจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยโปรแกรมเมอร์ระดับมืออาชีพ

Web Maintenance

ดูแลเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น

บริการดูแลหลังการขาย หากลูกค้าต้องการอัพเดทข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำด้าน IT ใช้บริการกับเราถูกกว่า หมดกังวลด้านไอที สามารถลุยงานธุรกิจได้เต็มที่ โดยทางเราจะคิดค่าบริการเป็นครั้ง ประเมิณราคาก่อนจัดทำ ครอบคลุมด้านงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์

เราได้มีส่วนร่วมจัดทำเว็บไซต์ทั้งในภาครัฐและเอกชนชั้นนำ

ผลงานเว็บไซต์

“มาที่นี่ที่เดียว
ครอบคลุมทุกส่วนด้านงานออนไลน์ ” 

ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับเรา

 • ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกเรื่องด้านเว็บไซต์ เราพร้อมให้บริการจัดทำ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาได้ วิเคราะห์ธุรกิจและคู่แข่งคุณ แล้วนำมาพัฒนาให้ดีกว่า
 • ในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดทางโปรแกรมเพิ่มเติมได้ โดยทีมงานที่ความเชียวชาญด้านเขียนงานโปรแกรมเฉพาะ
 • ฝากเว็บไซต์ไว้กับเรา ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำด้าน IT ประหยัดกว่า

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ส่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทางเราตีราคาจัดทำ เช่น Site Map (เมนูบนเว็บไซต์) ตัวอย่างเว็บไซต์ที่อยากได้(ถ้ามี) ระบบโปรแกรมที่ต้องการพิเศษ(ถ้ามี)
 2. เมื่อลูกค้าตกลงร่วมงานกับเรา ให้จ่ายค่าบริการ 50/50 ของราคาจัดทำทั้งหมด
 3. ลูกค้าส่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์ ข้อความและภาพประกอบ เพื่อให้ทางเราออกแบบเว็บไซต์ต่อไป
 4. ทางเรานำข้อมูลมาออกแบบเป็น Demo เมื่อออกแบบเสร็จแล้วส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขได้แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง
 5. เมื่อปรับแก้ดีไซต์เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดทำขึ้นเว็บไซต์จริงต่อไป

เริ่มต้นทำเว็บไซต์กับเรา ด้วย Package ออกแบบเว็บไซต์ดังนี้

Business

BUSINESS
เว็บไซต์ 1 ภาษา
จำนวนหน้า ไม่เกิน 5 หน้า
Banner Slide 3-5 แบบ
Gallery รูปถ่าย
แบบฟอร์มออนไลน์พื้นฐาน
ระบบโครงสร้างดีต่อ SEO
มีระบบหลังบ้าน (Admin) อัพเดทได้เอง
รูปแบบการแสดงผลเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
ฟรีคู่มือการใช้งาน

Advanced

ADVANCED
เว็บไซต์มากกว่า 1 ภาษา
เว็บไซต์แบบ Responsive
จำนวนหน้า ตั้งแต่ 5 หน้าขึ้นไป
Banner Slide 3-5 แบบ
Product Catalog* สินค้า 5-8 ชิ้น
Gallery รูปถ่าย
แบบฟอร์มออนไลน์พื้นฐาน
ระบบโครงสร้างดีต่อ SEO
มีระบบหลังบ้าน (Admin) อัพเดทได้เอง
เน้นการแสดงผลและลูกเล่นการใช้งาน
เว็บ Blog อัพเดทข่าวสารความรู้
ฟรีคู่มือและสอนการใช้งาน*

Professional

PROFESSIONAL
เว็บไซต์มากกว่า 1 ภาษา
เว็บไซต์แบบ Responsive
จำนวนหน้า ตั้งแต่ 5 หน้าขึ้นไป
Banner Slide 3-5 แบบ
Product Catalog* มากกว่า 8 รายการขึ้นไป
Gallery รูปถ่าย
แบบฟอร์มออนไลน์ Request Form *
ระบบโครงสร้างดีต่อ SEO
มีระบบหลังบ้าน (Admin) อัพเดทได้เอง
เน้นการแสดงผลและลูกเล่นการใช้งาน
เว็บ Blog อัพเดทข่าวสารความรู้
ฟรีคู่มือและสอนการใช้งาน*
เขียนระบบโปรแกรมเพิ่มเติม*

*หมายเหตุ

 • Business Package จะคุยรายละเอียดผ่านอีเมล์  Advance Package และ Professional Package สามารถนัดคุยงานนอกสถานที่ได้ตามความสะดวกของลูกค้า
 • Product Catalog คือ รายการสินค้าที่แบ่งออกเป็นหลายชนิด
 • ลูกเล่นการทำเว็บไซต์คือ การใช้ Code jquery  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อมูล ตกแต่งเว็บไซต์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 • แบบฟอร์มออนไลน์พิเศษ คือแบบฟอร์มที่สามารถกำหนดข้อมูลให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดตามที่เราต้องการ สะดวก เช่นแบบฟอร์มการจองสินค้า แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลผู้ใช้
 • Professinal Package คือการเขียนระบบโปรแกรมเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจคุณ โดยลูกค้าออกแบบระบบเองหรืออาจมีแบบตัวอย่างที่ต้องการ
 • ทุก Package ฟรีคู่มือการใช้งานอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์เบื้องต้น  ในส่วนของ Package Advanced และ Professional  จะมีบริการเสริมสอนการใช้งาน Training นอกสถานที่
 • เว็บ Blog คือ การอัพเดทข้อมูลข่าวสารหรือเขียนบทความให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งมีผลดีต่อการทำ SEO อย่างมาก มีระบบอัพเดทหลังบ้านใช้งานง่าย

เงื่อนไขการจัดทำเว็บไซต์

 • ราคาที่เสนอต่อลูกค้า ไม่รวม Domain และ Hosting Server หากลูกค้าต้องการกรุณาแจ้งเพิ่มเติมในละเอียดที่ต้องการจัดทำ
 • ราคาจัดทำเว็บไซต์จะไม่รวมการทำข้อมูล แปลภาษา และไฟล์รูปภาพ หรือแล้วแต่ตกลง
 • ราคาเว็บไซต์จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งทางเราจะแจ้งก่อนจัดทำทุกครั้ง
 • เว็บไซต์ Responsive มีค่าบริการเพิ่มเติม 50% ของราคาจัดทำเว็บไซต์ปกติ หากจำนวนหน้าไม่เกิน 5 หน้า ทางเราจะคิดราคาเหมารวมเป็นกรณีพิเศษ
 • เว็บไซต์มากกว่า 1 ภาษา มีค่าบริการเพิ่มเติม 40% ของราคาจัดทำเว็บไซต์ปกติ
 • ระยะเวลาจัดทำ 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับการส่งข้อมูลของลูกค้าและการตรวจสอบงาน
 • ในขณะที่เรากำลังปฏิบัติงาน ทางเราจะอัพเดทความคืบหน้าของงานตาม Link URL ที่เราจัดทำขึ้นมา และส่งดีไซต์หน้าหลักบนเว็บไซต์ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง
 • ลูกค้าสามารถแก้ไขงานดีไซต์ที่เราออกแบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เช่นการแก้ไขโครงสร้างการจัดวาง รูปแบบกราฟฟิก ซึ่งไม่รวมการแก้ไขข้อความ
 • ทางเรามีนโยบายเก็บความลับทางการค้า ดังนั้นเมื่อเสร็จงาน ทางเราจะส่งมอบส่วนที่เป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคืนแก่ลูกค้า
 • เมื่อส่งมอบงานทางเราจะให้ไฟล์ Back Up  เว็บไซต์ทั้งหมดให้กับลูกค้า เมื่อเว็บไซต์มีปัญหาลูกค้าสามารถนำไฟล์ Back Up แทนที่ของเก่าได้ทันที

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.