OUR BLOG

WIPO จัดอันดับไทย เป็นประเทศยื่นจดสิทธิบัตรสูงอันดับ 54 ของโลก


WIPO จัดอันดับไทย เป็นประเทศยื่นจดสิทธิบัตรสูงอันดับ 54 ของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (World Intellectual Property Organization) ได้จัดทำรายงานที่ชื่อว่า World Intellectual Property Indicators 2017 โดยในรายงานระบุว่า ในปี ค. ศ 2016 ทั่วโลกมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร (Patents) ทั้งสิ้น 3,127,900 ฉบับ โดยประเทศที่ยื่นจดมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ China 1,338,503 ฉบับ, US 605,571 ฉบับ และ Japan 318,381 ซึ่งประเทศจีนมีอัตราการยื่นคำขอใหม่คิดเป็นสัดส่วนถึง 42.8 % จากคำขอสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ทั้งหมดทั่วโลก

ซึ่งรายงานนี้ยังระบุอีกว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีจำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรสูงเป็นอันดับที่ 54 ของโลก แต่ก็ยังนับว่ายังเป็นรองประเทศเพื่อนบ้าน อย่างฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 51 และเวียดนามซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการจดสิทธิบัตรทั้งในไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมกว่าร้อยประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ จำนวนการจดสิทธิบัตร ก็นับเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเป็นนวัตกรรมของแต่ละประเทศด้วย หวังว่าทั้งภาครัฐและเอกชนไทยจะเร่งสร้างนวัตกรรม และแปลงนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นสิทธิบัตร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมต่อไปนะครับ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ