International Website


WIPO จัดอันดับไทย เป็นประเทศยื่นจดสิทธิบัตรสูงอันดับ 54 ของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (World Intellectual Property Organization) ได้จัดทำรายงานที่ชื่อว่า World Intellectual Property Indicators 2017 โดยในรายงานระบุว่า ในปี ค. ศ 2016 ทั่วโลกมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร (Patents) ทั้งสิ้น 3,127,900 ฉบับ โดยประเทศที่ยื่นจดมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ China 1,338,503 ฉบับ, US 605,571 ฉบับ และ Japan 318,381 ซึ่งประเทศจีนมีอัตราการยื่นคำขอใหม่คิดเป็นสัดส่วนถึง 42.8 % จากคำขอสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ทั้งหมดทั่วโลก

ซึ่งรายงานนี้ยังระบุอีกว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีจำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรสูงเป็นอันดับที่ 54 ของโลก แต่ก็ยังนับว่ายังเป็นรองประเทศเพื่อนบ้าน อย่างฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 51 และเวียดนามซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการจดสิทธิบัตรทั้งในไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมกว่าร้อยประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ จำนวนการจดสิทธิบัตร ก็นับเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเป็นนวัตกรรมของแต่ละประเทศด้วย หวังว่าทั้งภาครัฐและเอกชนไทยจะเร่งสร้างนวัตกรรม และแปลงนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นสิทธิบัตร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมต่อไปนะครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้


WIPO จัดอันดับไทย เป็นประเทศยื่นจดสิทธิบัตรสูงอันดับ 54 ของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (World Intellectual Property Organization) ได้จัดทำรายงานที่ชื่อว่า World Intellectual Property Indicators 2017 โดยในรายงานระบุว่า ในปี ค. ศ 2016 ทั่วโลกมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร (Patents) ทั้งสิ้น 3,127,900 ฉบับ โดยประเทศที่ยื่นจดมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ China 1,338,503 ฉบับ, US 605,571 ฉบับ และ Japan 318,381 ซึ่งประเทศจีนมีอัตราการยื่นคำขอใหม่คิดเป็นสัดส่วนถึง 42.8 % จากคำขอสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ทั้งหมดทั่วโลก

ซึ่งรายงานนี้ยังระบุอีกว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีจำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรสูงเป็นอันดับที่ 54 ของโลก แต่ก็ยังนับว่ายังเป็นรองประเทศเพื่อนบ้าน อย่างฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 51 และเวียดนามซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการจดสิทธิบัตรทั้งในไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมกว่าร้อยประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ จำนวนการจดสิทธิบัตร ก็นับเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเป็นนวัตกรรมของแต่ละประเทศด้วย หวังว่าทั้งภาครัฐและเอกชนไทยจะเร่งสร้างนวัตกรรม และแปลงนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นสิทธิบัตร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมต่อไปนะครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down