International Website

8th MARCH


I  N  T  E  R  N  A  T  I  O  N  A  L
WOMEN’S DAY

Every man needs a woman when his life is a mess, because just like the game of chess the queen protects the king- Unknown -

วันสตรีสากล เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงที่อยู่ในโรงงานทอผ้าในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา พวกเธอได้พากันลุกฮือขึ้นประท้วง เพื่อให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ ซึ่งบรรดากรรมกรหญิงเหล่านี้ทนไม่ไหวต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ทารุณของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาส เนื่องจากพวกเธอต้องทำงานหนักถึงวันละ 16 – 17 ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุด ไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆ ส่งผลให้เธอเกิดเจ็บป่วยและล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้เพียงน้อยนิด
และหากหญิงคนใดตั้งครรภ์ เธอก็จะถูกไล่ออก

ด้วยความอัดอั้นตันใจนี้ทำให้ คลารา เซทคิน นักการเมืองสตรีสังคมนิยมชาวเยอรมัน ตัดสินใจที่จะปลุกระดมให้เหล่ากรรมสตรีพากันหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2400) พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือเพียงวันละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งยังเรียกร้องให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่าง รวมถึงให้สตรีมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งด้วย

แต่แล้วการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมีผู้หญิงถึง 119 คนต้องเสียชีวิตจสกเหตุการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นนี้ มีสาเหตุมาจากการลอบวางเพลิงโรงงานที่พวกเธอกำลังชุมนุมกันอยู่ ส่วนแรงงานหญิงที่เหลือกว่าร้อยคนก็ถูกจับกุม แต่ใช่ว่าการออกมาเรียกร้องในครั้งจะไม่ประสบความสำเร็จเสียทีเดียว เพราะสตรีทั่วโลกที่ได้รู้เรื่องนี้ก็ออกมาสนับสนุนการกระทำของ คลารา เซทคิน และเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกหันมาตระหนักถึงสิทธิของตัวเองที่ควรจะได้รับมากขึ้น

ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คน ออกมาร่วมกันเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์ก เพื่อเรียกร้องให้มียุติการใช้แรงงานเด็ก โดยใช้คำขวัญในการรณรงค์ว่า ขนมปังกับดอกกุหลาบ ที่หมายถึงการได้รับอาการที่เพียงพอ พร้อมๆ กับการได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง จนกระทั่งในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของสตรีกลุ่มนี้ ที่เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรีในระบบสาม 8 ดังนี้

  • 8 ที่ 1 : นายจ้างยอมลดเวลาทำงานให้เหลือเพียงวันละ 8 ชั่วโมง
  • 8 ที่ 2 : เปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีเวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก 8 ชั่วโมง
  • 8 ที่ 3 : มีเวลาพักผ่อน 8 ชั่วโมง

นอกจากนั้นก็ยังได้มีการปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย ทั้งยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย พร้อมกันนั้นที่ประชุมก็ยังได้รับรองข้อเสนอของ คลารา เซทคิน ด้วยการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล

ที่มาข้อมูล : https://guru.sanook.com

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

8th MARCH


I  N  T  E  R  N  A  T  I  O  N  A  L
WOMEN’S DAY

Every man needs a woman when his life is a mess, because just like the game of chess the queen protects the king- Unknown -

วันสตรีสากล เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงที่อยู่ในโรงงานทอผ้าในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา พวกเธอได้พากันลุกฮือขึ้นประท้วง เพื่อให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ ซึ่งบรรดากรรมกรหญิงเหล่านี้ทนไม่ไหวต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ทารุณของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาส เนื่องจากพวกเธอต้องทำงานหนักถึงวันละ 16 – 17 ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุด ไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆ ส่งผลให้เธอเกิดเจ็บป่วยและล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้เพียงน้อยนิด
และหากหญิงคนใดตั้งครรภ์ เธอก็จะถูกไล่ออก

ด้วยความอัดอั้นตันใจนี้ทำให้ คลารา เซทคิน นักการเมืองสตรีสังคมนิยมชาวเยอรมัน ตัดสินใจที่จะปลุกระดมให้เหล่ากรรมสตรีพากันหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2400) พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือเพียงวันละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งยังเรียกร้องให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่าง รวมถึงให้สตรีมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งด้วย

แต่แล้วการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมีผู้หญิงถึง 119 คนต้องเสียชีวิตจสกเหตุการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นนี้ มีสาเหตุมาจากการลอบวางเพลิงโรงงานที่พวกเธอกำลังชุมนุมกันอยู่ ส่วนแรงงานหญิงที่เหลือกว่าร้อยคนก็ถูกจับกุม แต่ใช่ว่าการออกมาเรียกร้องในครั้งจะไม่ประสบความสำเร็จเสียทีเดียว เพราะสตรีทั่วโลกที่ได้รู้เรื่องนี้ก็ออกมาสนับสนุนการกระทำของ คลารา เซทคิน และเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกหันมาตระหนักถึงสิทธิของตัวเองที่ควรจะได้รับมากขึ้น

ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คน ออกมาร่วมกันเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์ก เพื่อเรียกร้องให้มียุติการใช้แรงงานเด็ก โดยใช้คำขวัญในการรณรงค์ว่า ขนมปังกับดอกกุหลาบ ที่หมายถึงการได้รับอาการที่เพียงพอ พร้อมๆ กับการได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง จนกระทั่งในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของสตรีกลุ่มนี้ ที่เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรีในระบบสาม 8 ดังนี้

  • 8 ที่ 1 : นายจ้างยอมลดเวลาทำงานให้เหลือเพียงวันละ 8 ชั่วโมง
  • 8 ที่ 2 : เปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีเวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก 8 ชั่วโมง
  • 8 ที่ 3 : มีเวลาพักผ่อน 8 ชั่วโมง

นอกจากนั้นก็ยังได้มีการปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย ทั้งยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย พร้อมกันนั้นที่ประชุมก็ยังได้รับรองข้อเสนอของ คลารา เซทคิน ด้วยการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล

ที่มาข้อมูล : https://guru.sanook.com

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy