นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

 

        เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้จะถูกจัดเก็บเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึง ความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภทและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมคุกกี้ รวมถึงช่องทางในการลบหรือการปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

 

คุกกี้คืออะไร?

        คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

 

บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร?

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านและรูปแบบการใช้งาน ข้อมูลหรือบริการที่คุณสนใจ และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาบริการ การแสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมถึงบริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้แบ่งเป็น 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

  1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บบราวเซอร์
  2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัทฯ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง จะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

ประเภทคุกกี้ที่ถูกใช้

 

ประเภทของคุกกี้รายละเอียดตัวอย่าง
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งท่านไม่สามารถปิดการใช้งานในระหว่างการเข้าหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

·         PHPSESSID

·         JSESSIONID

 

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์·         fbsr_340486642645761
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

·         __utmc

·         _hjIncludedInPageviewSample

·         _hjTLDTest

·         _gid

·         __utma

·         __utmb

·         __utmt

·         __utmz

·         _hjid

·         _ga

·         _hjAbsoluteSessionInProgress

·         _hjFirstSeen

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มป้าหมาย (Targeting Cookie)คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามที่เก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความสนใจของท่าน  ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

·         gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

·         _utmv#########

·         TESTCOOKIESENABLED

·         YSC

·         NID

·         test_cookie

·         GPS

·         VISITOR_INFO1_LIVE

 

ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ของท่าน

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน โดยระยะเวลาในการจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลคุกกี้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ได้เองผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่นี้

 

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการ หรือปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของท่านยิ่งขึ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น โดยเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียดังกล่าวจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ  ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

การจัดการคุกกี้ของท่าน

ในการจัดการการเก็บข้อมูล Cookie ของท่านที่ถูกเก็บผ่านเว็บไซต์บริษัทฯนั้น บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

Android (Chrome)

Apple Safari

Blackberry

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Iphone or Ipad (Chrome)

Iphone or Ipad (Safari)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

เนื้อหานโยบายการใช้คุกกี้นี้จะถูกปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับรูปแบบและความจำเป็นในการใช้งานคุกกี้ของหน้าเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ บริษัทฯ  

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
Call 02-011-7161 – 106
[email protected]
Intellectual Design group Co., Ltd.