เราเป็นใคร

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด หรือ IDG ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และปกป้องแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิศวกรรมแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์สูงซึ่งสามารถช่วยคุณพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการบริการแบบบูรณาการของ IDG
ที่พร้อมให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย

 • การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กร
 • การออกแบบเครื่องหมายเพื่อปกป้องแบรนด์
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลสิทธิบัตร
 • การจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การจดเครื่องหมายการค้าเพื่อคุ้มครองแบรนด์
 • การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • Training Course
 • การเป็นตัวแทนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การเป็นตัวแทนด้านการขยายแบรนด์
 • การแนะนำกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยไม่ละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น
 • การออกแบบกลยุทธ์ในการขยายแบรนด์

ตัวอย่างลูกค้าและหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลปกป้องนวัตกรรม

และลูกค้าอีกกว่า 3,000 ราย ที่เลือกใช้บริการกับเรา

บริการของเราเหมาะกับใครบ้าง

ผู้ประกอบการ

ที่ต้องการสร้างแบรนด์และเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องไอเดียธุรกิจหลักล้าน

วิศวกร / นักวิทยาศาสตร์

ที่ต้องการปกป้องงานประดิษฐ์ของตัวเองด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร

เจ้าของลิขสิทธิ์

ที่ต้องการปกป้องและคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ต้องการปกป้องงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการออกแบบ

ผู้บริหาร

ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท / หน่วยงาน / องค์กร

นักกฎหมาย

ที่ต้องการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนอกองค์กรที่สามารถให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda

pic-pop-up-tmpro7

Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Reject
Privacy Policy