IDG ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิศกรรมแขนงต่างๆ

⚔ ปกป้องนวัตกรรมด้วยการจดสิทธิบัตร

บริการร่างคำขอและยื่นจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (PCT)

ถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ

เราเป็นใคร

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด หรือ IDG ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และปกป้องแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิศวกรรมแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์สูงซึ่งสามารถช่วยคุณพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการบริการแบบบูรณาการของ IDG
ที่พร้อมให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย

DESIGN

 • การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กร
 • การออกแบบเครื่องหมายเพื่อปกป้องแบรนด์
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลสิทธิบัตร

PROTECT

 • การจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การจดเครื่องหมายการค้าเพื่อคุ้มครองแบรนด์
 • การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

COMMERCIALIZE

 • การเป็นตัวแทนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การเป็นตัวแทนด้านการขยายแบรนด์
 • การแนะนำกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยไม่ละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น
 • การออกแบบกลยุทธ์ในการขยายแบรนด์

ตัวอย่างลูกค้าและหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลปกป้องนวัตกรรม

และลูกค้าอีกกว่า 1,000 ราย ที่เลือกใช้บริการกับเรา

EnlightiveTM คือกระบวนการให้บริการที่ IDG ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งมีจุดเด่นคือการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือด้าน Data Analytics และ IP Intelligence มาใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิศวกรรมแขนงต่างๆ และการวิเคราะห์ด้านธุรกิจ ที่ทีมงาน IDG ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งเพื่อนำมาส่งเสริมบริการของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบและแม่นยำยิ่งขึ้น

Enlightive™ (Enlightening + Predictive)

Enlightive™ ยังรวมไปถึงระบบการตอบรับและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ที่จะมา เป็นลูกค้าของคุณ จาก Social Media ต่างๆ ที่คุณดูแลอยู่ นอกจากนี้ยังมีการทำวิจัย ตลาดเพื่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อให้ แซงหน้าคู่แข่งของคุณได้

บริการที่เรานำ Enlightive™ มาใช้เพื่อบริการคุณมีดังนี้

 • การตรวจสอบและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
 • การเป็นตัวแทนถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการของเราเหมาะกับใครบ้าง

ผู้ประกอบการ

ที่ต้องการสร้างแบรนด์และเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องไอเดียธุรกิจหลักล้าน

วิศวกร / นักวิทยาศาสตร์

ที่ต้องการปกป้องงานประดิษฐ์ของตัวเองด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร

เจ้าของลิขสิทธิ์

ที่ต้องการปกป้องและคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ต้องการปกป้องงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการออกแบบ

ผู้บริหาร

ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท / หน่วยงาน / องค์กร

นักกฎหมาย

ที่ต้องการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนอกองค์กรที่สามารถให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

/by

2019 ปีของเทรนด์วีแกน (vegan)

วีแกน (Vegan) คือหนึ่งในกลุ่มชาวมังสวิรัติ ไม่บริโภคอาหารที่มาจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อ เนย นม ไข่ ชีส น้ำผึ้งและเจลาติน บางคนอาจเคร่งครัดมาก ๆ ชนิดที่ว่าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มาจากสัตว์หรือทดลองกับสัตว์ ตั้งแต่เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางหรือครีมบำรุงต่าง ๆ ...

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.