OUR BLOG

บทความ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เปิดบริษัท ภาษี บัญชี

เมื่อเปิดบริษัทแล้ว ในทางบัญชี/ภาษี เราต้องทำอะไรบ้าง

มีผู้ประกอบการหลายคนอาจสงสัย ว่าเปิดบริษัทแล้วต้องทำอะไรต่อ มีภาษีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ต้องหักณ ที่จ่ายไหม ยื่นภาษีวันไหน

อ่านต่อ »

OUR BLOG

Intellectual Property

วิธีการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศ ตอน 2 : เจาะลึกสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)

   หลังจากได้ทราบถึงความสำคัญของการยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศในตอนที่แล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจจะยังคงเปรียบเทียบว่าระหว่

อ่านต่อ »

OUR BLOG

IP Commercialize and Business Trends